Diversiteit & inclusie

Description of image

D'Ieteren zet de stap naar gendergelijkheid in de sector

In een sector die nog voornamelijk als mannelijk wordt beschouwd, zet D’Ieteren resoluut de stap naar verandering. Om de huidige toestand in de industrie te doorbreken, hebben we tal van initiatieven gelanceerd om onze medewerkers een duwtje in de rug te geven.  

We bieden concrete ondersteuning met trainingen, online cursussen en leiderschapsprogramma's voor al onze medewerkers. Ook onderzoeken we jaarlijks de loonkloof tussen mannen en vrouwen en kijken we diepgaand naar hoe inclusief onze organisatie is, gebaseerd op feedback uit een jaarlijkse enquête 

Description of image

Genderdiversiteit: meer dan een doel, een overtuiging

We zijn trots op wat we reeds bereikt hebben, maar zijn ook realistisch: slechts een derde van onze collega’s is vrouw en we weten dat genderdiversiteit nog maar het topje van de ijsberg is. Onze ambitie reikt verder dan louter statistieken. We zijn actief bezig met luisteren, leren en groeien door open gesprekken te voeren over hoe mensen dingen zien en hoe ze echt zijn. We creëren programma's die mobiliteitsoplossingen bieden die voor iedereen geschikt zijn, en we moedigen onze medewerkers aan om hieraan deel te nemen. We ondersteunen met overtuiging de Paralympische Spelen en stimuleren discussies die de grenzen overstijgen 

Dit alles met één doel: een omgeving van vertrouwen, respect en rechtvaardigheid creëren voor iedereen. En dit gaat niet over het zoveelste initiatief dat we als bedrijf nemen of het zoveelste vakje om af te vinken. We zijn er rotsvast van overtuigd het verschil te kunnen maken!