Technics
Technical Trainer | D'Ieteren Auto | Kortenberg

Technical Trainer | D'Ieteren Auto | Kortenberg

Functiebeschrijving

Organisatie

D’IETEREN

Afdeling

Dienst

Events, Contact Center & Campus

D’Ieteren Campus (Technical)

Functie

Technical Trainer

ORGANISATIE

Ressorteert onder de Manager D’Ieteren Campus (Technical) die rapporteert aan deHR Manager

DOEL

Het opleiden van het technisch personeel van de dealers teneinde deze beschikken over technische geschoolde medewerkers die kwalitatieve onderhouden/herstellingen kunnen uitvoeren conform de voorschriften terzake van de constructeurs met het oog op het verzekeren van de klantentevredenheid en trouw aan de organisatie.

VERANTWOORDELIJKHEDEN (Kernresultaten/hoofdactiviteiten)

Het geven van technische trainingen (basis, specifieke, over nieuwe modellen)

  • geeft opleiding en training aan mechaniekers waarvan de homogeniteit van de groep niet altijd verzekerd is
  • schrijft een cursus uit op basis van het samengestelde didactisch materiaal, verkregen en verwerkte informatie
  • demonstreert technische oefeningen
  • volgt de uitvoering van oefeningen door de deelnemers op, stuurt bij waar nodig
  • beoordeelt de kennis en competenties van de deelnemers op basis van een eindtest en geeft een evaluatie na afloop van de training

Voorbereiding van trainingen

  • vergewist zich van het onderwerp en de specificiteit van de geplande training
  • zoekt zonodig bijkomende info op
  • stelt het didactisch materiaal samen in functie van de tijdsduur en inhoud
  • maakt nieuwe cursussen op of past bestaande cursussen aan, integreert nieuwe ontwikkelingen in bestaande cursussen, stelt prioriteiten in te integreren informatie
  • is creatief in het ontwerpen van oefeningen en oefenopstellingen
  • organiseert en ontwerpt online testen
  • bestelt benodigde onderdelen, gereedschappen, …

Beheer magazijn didactisch materiaal

  • bewaakt het overzicht van de wagens die ter beschikking gesteld worden van het Technical Training Center
  • stelt technische onderdelen, die gebruikt worden tijdens trainingen, opnieuw samen, verzekert de correcte werking ervan
  • filtert het vereiste didactisch materiaal uit de beschikbare informatiesystemen
  • verricht tekstuele correcties aan beschikbaar gestelde basiscursussen

Kennisontwikkeling

  • volgt regelmatig opleidingen, georganiseerd door de constructeur
  • volgt nauwgezet de technische ontwikkelingen op,

Begeleiding van derden (intern & extern)

  • beantwoordt diverse technische vragen van interne diensten
  • geeft sporadisch technische trainingen aan leraars van sectorale of algemene onderwijsinstellingen, voorziet cursusmateriaal en volgt de kwaliteit van hun werkzaamheden systematisch op
  • begeleidt sporadisch studenten aan technische richtingen bij hun eindwerk

KENNIS/ERVARING

 • Kennisniveau Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
 • Enige werkervaring
 • Certificaat trainer (opgelegd door constructeur)
 • Uitgebreide kennis van didactische en pedagogische technieken
 • Uitgebreide kennis van diagnosetechnieken
 • Uitgebreide kennis van enkele domeinen binnen autotechniek (mechanica, elektriciteit, elektronica, hydraulica, pneumatica, …)
 • Kennis van de structuur en van de interne (werk)procedures van de organisatie
 • Uitgebreide kennis van de voorgeschreven standaarden en procedures
 • Kennis van de courante en specifieke software
 • Uitgebreide kennis van de tweede landstaal (gesproken en geschreven)
 • Kennis van het Engels en het Duits (gesproken)

ZELFSTANDIGHEID

 • Is zelfstandig in de voorbereiding en de uitvoering van trainingen, het beheren van didactisch materiaal en de begeleiding van derden
 • Is gebonden aan het door de constructeur vooropgestelde vormingsplan en bijhorende cursussen, aan werkplaatshandleidingen en de vooropgestelde vormingsvereisten per merk
 • Doet beroep op de leidinggevende in geval van organisatorische/planningsgerelateerde problemen, voor werkoverleg en de goedkeuring van verlof

SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN

 • Bewegingsvaardigheid bij het (de)monteren van auto-onderdelen