Technics
Technical Advisor | D'Ieteren | Kortenberg

Technical Advisor | D'Ieteren | Kortenberg

We zijn momenteel op zoek naar één :

Technical Advisor

Hoofdfunctie

Deze functie verzekert een sterke steun aan het volledige dealernetwerk in geval van complexe pannes of herstellingen. De Technical Advisor analyseert hun behoeften en verstrekt adviezen betreffende technische aanvragen, indien nodig in overleg met de constructeur. Hij bouwt zo een vertrouwensrelatie op. Door een snelle en accurate steun te bieden aan ons dealernet zorgt hij hierdoor voor een hoge klanten- en dealertevredenheid.

Verantwoordelijkheden

Oplossen van complexe pannes/herstellingen door het beantwoorden van technische vragen van dealers via DISS-monitor om de immobilisatie van het voertuig van de klant te beperken

  • ontvangt en analyseert de vraag ;
  • interpreteert de ontvangen informatie en analyseert de diagnose van de dealers ;
  • vraagt, indien nodig, bijkomende informatie aan de dealers met betrekking tot het technische probleem dat zich stelt ;
  • biedt een technisch antwoord aan op basis van zijn eigen expertise, via de beschikbare handleidingen en dit binnen de vooropgestelde antwoordtijd ;
  • informeert zich, indien nodig, bij de constructeurs omtrent producteigenschappen ;
  • geeft feedback aan de fabriek aangaande de geboden oplossingen ;
  • helpt de dealers bij de opvolging van procedures die toelaten het technische probleem op te lossen (uit te voeren bijkomende controles, wijze waarop tot reparatie kan worden overgegaan, zoals het opstellen van flow charts , …) ;
  • stelt alternatieve pistes voor zoals het overnemen van het diagnoseapparaat van de dealer via Team Viewer en zorgt zo voor Training on the Job, stelt voor een proefrit te maken samen met de dealer of het gebruik van nieuwe technologieën, … ;
  • stelt een afspraak voor om het voertuig in het atelier van het Technical Service Center te laten binnenkomen, indien geen oplossing kan worden gevonden.

Bantwoorden van specifieke of technische vragen van interne diensten

  • ontvangt de vragen en aanvragen voor informatie ;
  • onderzoekt de vraag en geeft het antwoord of de informatie door ;
  • overlegt met zijn hiërarchie alvorens extern te communiceren ;
  • licht, indien nodig, het advies dat gegeven werd aan dealers intern toe en verdedigt dit ;
  • verzamelt en wisselt de ingewonnen informatie uit met de collega’s en de andere diensten.

Voorbereiding van technische vergaderingen en bijstand in technische opleidingen

  • bereidt de inhoud van syllabi (inhoud, vertaling) voor op basis van de informatie die werd aangeleverd door de constructeurs of op basis van de eigen expertise ;
  • presenteert de technische inhoud, samen met zijn collega’s, aan de deelnemers ;
  • verzamelen, opstellen en doceren van informatie om opleidingen in het TTC te ondersteunen (Best Practices).

Uitvoering van diverse administratieve taken

  • actualiseert/raadpleegt een databestand teneinde de ervaren problemen en aangebrachte oplossingen te delen met het ganse team ;
  • voert, indien nodig, expertises uit en maakt hierover na afloop de rapporten op ;
  • beantwoordt indien nodig vragen van externe partners.

Volgen van technische opleidingen en het op de hoogte blijven van technologische ontwikkelingen

Kennis/Ervaring

 • kennisniveau Bachelor of gelijkwaardig door ervaring ;
 • enige werkervaring (minstens 5 jaar) ;
 • uitgebreide kennis van de structuur en van de interne (werk)procedures van de organisatie ;
 • uitgebreide kennis van autotechniek ;
 • uitgebreide kennis van elektronica, mechanica en elektriciteit ;
 • uitgebreide kennis van IT , diagnoseapparatuur en de bedrijfsspecifieke en courante software ;
 • FR/NL + het Engels of het Duits (gesproken en geschreven).