IT
Solution Architect | D'Ieteren | Brussels

Solution Architect | D'Ieteren | Brussels

Bij D’Ieteren brengen we vloeiende mobiliteit al 215 jaar naar onze klant. Een pure beleving, met multimodale innovatie op volle snelheid. Daarbij rekenen we op de beste skills van de knapste koppen. Vol motivatie en ambitie, die de leiding nemen en blijven vernieuwen.

De uitdagingen rond mobiliteit pakken we aan met tonnen ervaring en knowhow. Met de passie voor techniek die ons als Belgisch bedrijf altijd heeft gekenmerkt. Zet samen met ons het hele land in beweging. Make your move. Moving people forward. Op naar de toekomst van gezonde, innovatieve mobiliteit.

D'Ieteren is momenteel op zoek naar een :

Solution Archietct

Verantwoordelijkheden en taken

De kandidaat (m/v) zal verantwoordelijk zijn ervoor te zorgen dat de informaticatools op een zo coherent mogelijke manier worden gebruikt. Dat houdt in: evalueren van de communicatiestructuren tussen applicaties onderling en meewerken aan de uitwerking van de applicatiearchitectuur en de gegevensarchitectuur. Occasioneel zal hem ook worden gevraagd nieuwe informaticaoplossingen te selecteren. Tot slot stelt hij alles in het werk om de organisatie te doen evolueren in de richting van een goed beheer van de IT en ook om het applicatielandschap te doen evolueren naar meer coherentie in overeenstemming met de strategie van D'Ieteren Auto.

Zijn rol zal erin bestaan het bestaande team te versterken en het vermogen van het team om te voldoen aan de vele eisen van de organisatie te accentueren.

Zijn verschillende verantwoordelijkheidsdomeinen zijn de volgende:

Software/oplossingsarchitectuur

 • Ondersteunen van de projectarchitecten bij de uitwerking van het applicatiedesign.
 • Ondersteunen van de projectarchitecten bij het documenteren van hun domeinen.
 • Challengen van de door de ontwikkelingsteams gepresenteerde keuzen om te voldoen aan de eisen van het vak.

Gegevensarchitectuur

 • Ondersteunen van het " Data management "-team bij de uitwerking van herbruikbare (canonieke) gegevensmodellen.
 • Evalueren van de impact van die modellen op de vertrouwelijkheids- en veiligheidsproblematiek.
 • Ondersteunen van het team bij de uitwerking van gegevensuitwisselingsprocessen.

Integratiearchitectuur:

 • In staat zijn een goede communicatiedynamiek voor te stellen tussen diverse applicaties door gebruik te maken van de standaardtechnologieën op de markt, en door ze op een gestandaardiseerde wijze te formaliseren.
 • In staat zijn het design van een webservice (in de ruime betekenis) te maken en de ontwikkelingsteams te ondersteunen
 • Begrijpen en beheersen van de technologieën voor het integreren en beheren van de gegevensoverdrachten
 • In staat zijn een voorgestelde oplossing op een rustige en heldere manier in vraag te stellen.
 • In staat zijn zijn discours aan te passen aan de toehoorders om helder en verstaanbaar te blijven.

Ondernemingsarchitectuur

 • Inventariseren van een geheel van technologieën, applicaties en procedures die verband houden met specifieke vakken
 • Ontwikkelen van het IT-stempel in overeenstemming met de vakbeslissingen en -strategieën van het bedrijf. Deze ontwikkeling kan zich situeren op het vlak van de technologie, de applicaties of de processen (IT of organisatorisch)
 • Helpen bij de uitwerking van de roadmaps en de overgangsplannen.
 • Evalueren van de terugkerende kosten van de technologieën en applicaties en in staat zijn ze te confronteren met de voorgestelde nieuwe oplossingen.

Standaardisering van de architecturen en tools

 • In staat zijn standaardtechnologieën te vergelijken en te selecteren voor D'Ieteren Auto.
 • In staat zijn deze keuzen objectief te beschrijven
 • In staat zijn de goede praktijken aan te bevelen in alle projecten
 • In staat zijn een proactieve ad-hoc-controle uit te oefenen

Administratie

 • In staat zijn de tools en hun licenties te beheren.
 • Zorgen voor een follow-up van de kosten van de producten

Profiel

 • Master's degree of gelijkwaardig door ervaring
 • Beroepservaring - min. 5-6 jaar
 • Expertise in IT-architectuur
 • Kennis op het gebied van financiën (SAP) en/of data/BI is een pluspunt
 • Vermogen om nieuwe technologieën snel te leren
 • Oplossingsgericht, goed analytisch vermogen, kritisch/logisch denken
 • Nieuwsgierig, samenwerkend, creatief, georganiseerd en assertief
 • Zeer goede kennis van het Frans en het Nederlands (mondeling/schriftelijk) en kennis van het Engels (mondeling/schriftelijk)

ONZE WAARDEN :

 • PERSEVERANCE : We value showing grit in the face of obstacles
 • HONOURABLE : We value being true to our word
 • CURIOUS BOLDNESS : We value continuously learning and acting with daring intent
 • SUPPORTIVE : We really care about each other’s success
 • ENTHUSIASM : We value expressing emotions as part of our true selves

#LI-KL1