Administration
Sales Manager | D'Ieteren Auto | Brussels

Sales Manager | D'Ieteren Auto | Brussels

ORGANISATIE

 • Hangt af van de Business Unit Manager van de concessie
 • Geeft operationele richtlijnen aan een team van Sales & Mobility Advisors.

DOEL

Coördineren van de verkoop en levering van wagens van onze merken met het oog op de verwezenlijking van de commerciële doelstellingen in termen van verkoopvolumes, kwaliteit en rentabiliteit

VERANTWOORDELIJKHEDEN als SALES MANAGER

Teammanagement

 • verdeelt het werk, zorgt voor het beheer van de aanwezigheden, afwezigheden en verlofdagen
 • neemt deel aan de bepaling van de individuele doelstellingen in samenwerking met de andere Sales Managers en op basis van de ontvangen globale doelstellingen
 • houdt evaluatiegesprekken met de leden van zijn team
 • informeert, adviseert en ondersteunt al de leden van zijn team en verschaft hen de instrumenten die ze nodig hebben voor hun werk, plant en coördineert de goede follow-up van de opleidingsplannen
 • leidt de teamvergaderingen, deelt de resultaten mee, schrijft vergaderingsverslagen
 • zorgt voor de verwelkoming en integratie van nieuwe medewerkers
 • coacht de medewerkers en geeft ze on-the-job-trainings
 • bezielt het team om het te doen evolueren naar een high performance team

Follow-up van de winsten en de winstmarge en treffen van maatregelen

 • neemt deel aan de uitwerking van de budgetten, en aan de planning van de marge op basis van de opgelegde marktaandeeldoelstellingen
 • neemt deel aan de bepaling van de kwantitatieve doelstellingen voor D’Ieteren Auto
 • bepaalt de doelstellingen per verkoper
 • controleert de verwezenlijkingen op basis van de prognoses
 • zorgt voor de follow-up van de bonussen
 • stelt indien nodig de implementatie van corrigerende maatregelen voor

Coördinatie van de verkoop van nieuwe wagens

 • analyseert instrumenten voor het meten van de klanttevredenheid, zoals enquêtes, klantreclamaties, enz.
 • detecteert anomalieën, behandelt klachten van klanten
 • werkt een actieplan uit en implementeert het (interne organisatie, onthaal, attitude van de verkopers, leveringsproces)
 • bepaalt de individuele kwaliteitsdoelstellingen (bv. follow-up van de leads) en volgt ze
 • werkt strategieën uit voor het opvolgen van klanten
 • beslist over de deelname aan lokale commerciële evenementen, nodigt potentiële klanten uit

Beheer van de voertuigvoorraden

 • bestelt voertuigen op basis van commerciële acties van de merken, in het kader van coördinatievergaderingen per merk
 • optimaliseert de voorraadmix, selecteert de voertuigen voor proefritten
 • controleert de leveringstermijnen
 • garandeert een snelle voorraadvermindering, in het kader van de coördinatievergaderingen per merk
 • volgt de kosten, keurt de facturen goed

Jaarlijkse analyse van de automarkt

 • interpreteert de inschrijvingen van nieuwe voertuigen, de statistieken van het wagenpark, de seizoensgebonden aspecten
 • analyseert de structuur van de clientèle
 • analyseert de werkmethoden van de verkopers afhankelijk van het verkooppunt / regio, contacten / afgesloten contracten, contracten voor nieuwe voertuigen…
 • overlegt met collega Sales Managers

Administratieve follow-up van de dossiers voor de verkoop en levering van voertuigen aan klanten

 • controleert de verkoopdossiers van de verkopers en voert ze in in het systeem
 • volgt de cijfers in verband met de individuele bonussen en berekent de commissies
 • verricht de administratie voor de overdracht van voertuigen
 • zorgt voor de administratieve verwerking van klachten van klanten
 • volgt de commerciële acties
 • bereidt de jaarlijkse kwaliteitscontroles voor, implementeert en volgt de corrigerende acties
 • verricht de administratie voor de proefwagens, organiseert hun reparatie

KENNIS/ERVARING

 • Kennisniveau bachelor of een equivalent niveau door ervaring
 • Ervaring in people management
 • Kennis van de interne structuur en de (werk)procedures van de organisatie
 • Kennis van klantbeheer
 • Grondige kennis van de autoverkoop
 • Kennis van de gangbare computertoepassingen (MS Office)
 • Nederlands en Frans + Engels

#LI-HCM1