Commercial Relations
Sales Manager CVI | Volkswagen D'Ieteren Finance | Leuven

Sales Manager CVI | Volkswagen D'Ieteren Finance | Leuven

Organisatie:

Rapporteert rechtstreeks aan Fleet en Area Sales Manager

Doel:

In het kader van het project GO40 het draaischijf zijn aangaande alles wat met lichte vracht te maken heeft teneinde een correcte en optimale klantenservice te kunnen aanbieden door uw ondersteunende rol voor de interne en externe afdelingen binnen Volkswagen D’Ieteren Finance.

Job Description:

  • Verantwoordelijk voor optimalisatie van alle gemaakte offertes die aangevraagd zijn door verschillende externe en interne klanten ( account advisors, Fleet area managers, Retail area managers, GMS, dealernet ) . Dit door de contactpersoon te zijn met de dienst remarketing en CVI
  • In samenspraak met de Retail Area Manager en Fleet Area Managers klanten/prospecten/LMA’s bezoeken om het gedeelte LCV op een professionele manier uit de doeken te doen met als doel de GO40 doelstellingen te behalen.
  • Structuur opzetten om vernieuwing van einde contracten retail en Fleet te bewerkstelligen teneinde onze vernieuwingsgraad te verhogen, steeds in overleg met interne en externe klanten
  • Opmaak van rapporten ten gunste van Retail Area Managers en Fleet Sales Managers.
  • Ondersteuning bieden aan interne en externe diensten bij het zoeken naar mobiliteitsoplossingen.
  • Informatie verschaffen betreffende fiscale wetgeving en technische vragen oplossen
  • Logistiek ondersteuning kunnen bieden aan de AA en KAA bij specifieke problemen
  • Op de hoogte zijn van fiscale tendensen en deze kunnen aanwenden in een verkoopsgesprek
  • In het kader van de GO40 plan en actieplan opmaken en structuren implementeren met als hoodddoel de penetratie van Vdfin bij Wecare, Autocredit, financiering, verhuur lange termijn en financiële leasing en renting te vergroten

Vereiste competenties:

  • Gezien de verschillende actoren waarmee op verschillende niveau’s moet onderhandelt worden is uw communicatievaardigheid cruciaal
  • Kan op een zelfstandige basis initiatieven nemen om alternatieven voor te stellen bij problemen
  • Onderneemt zelfstandig acties rekening houdend met de vooropgestelde SMART doelstellingen, steeds in samenspraak met de interne klanten ( area manager, key accountmanager, GMS )
  • Gezien de complexiteit van het LCV product is creativiteit een MUST!!
  • Een uitdrukkelijke interesse voor lichte vrachtwagens is vereist evenals de motivatie om kennis over wetgeving hieromtrent op te doen
  • Vanuit commercieel oogpunt een plan van aanpak ontwikkelen teneinde uw externe en interne klanten op een professionele manier te adviseren en te overtuigen van onze diensten.

Aanbod:

  • Doorgedreven opleiding aangaande lichte vrachtwagens
  • Doorgedreven opleiding aangaande wetgeving omtrent lichte vrachtwagens
  • Doorgedreven opleiding omtrent TCO
  • Doorgedreven fiscale opleiding aangaande lichte vrachtwagens

Kennis/ervaring

  • Kennisniveau Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
  • Grondige kennis van de financiële producten
  • Uitgebreide werkervaring binnen de leasing
  • Kennis van financiële analyse
  • Kennis van de courante en de bedrijfsspecifieke software (Fermat, Olivia …)
  • Perfecte tweetaligheid is een vereiste (gesproken en geschreven)