Commercial Relations
Sales Manager & Brand Manager Audi | D'Ieteren Auto | Zaventem

Sales Manager & Brand Manager Audi | D'Ieteren Auto | Zaventem

ORGANISATIE

Rapporteert aan de Business Unit Manager van de concessie Audi Center Zaventem.

Geeft operationele richtlijnen aan een team van 6 Sales & Mobility Advisors en 1 Sales Informant.

JOB

Coördineren van de verkoop en de aflevering van Audi-modellen met als doel het behalen van de commerciële doelstellingen op het vlak van verkoopvolume, kwaliteit en rendabiliteit.


VERANTWOORDELIJKHEDEN als SALES MANAGER AUDI CENTER ZAVENTEM (kernresultaten/hoofdactiviteiten)

Teamleadership

 • verdeelt het werk en houdt de aanwezigheden, afwezigheden en vakantiedagen bij;
 • bepaalt de individuele doelstellingen in overleg met de andere Sales Managers en op basis van de ontvangen globale doelstellingen;
 • houdt de evaluatiegesprekken met zijn teamleden;
 • informeert, adviseert en ondersteunt al zijn teamleden, reikt hun de nodige professionele tools aan, plant en coördineert de gepaste opvolging voor alle opleidingsplannen;
 • leidt de teamvergaderingen, informeert over de resultaten, stelt meeting reports op;
 • zorgt voor het onthaal en de integratie van de nieuwe medewerkers;
 • coacht medewerkers en biedt ze training on the job;
 • is de drijfveer achter de transformatie van het team tot high performance team.

Opvolging winstcijfers, winstmarges en acties

 • stelt mee de budgetten op en plant mee de marge op basis van de opgelegde doelstellingen inzake marktaandeel;
 • definieert mee de kwantitatieve doelstellingen voor de concessies van D’Ieteren Auto;
 • bepaalt de individuele doelstellingen per verkoper;
 • checkt de behaalde resultaten af tegen de verwachte cijfers;
 • staat in voor de opvolging van de bonussen;
 • stelt, indien nodig, de implementatie voor van corrigerende maatregelen.

Coördinatie van de verkoop van nieuwe voertuigen

 • analyseert de methodes voor het meten van de klantentevredenheid zoals enquêtes, bezwaren van klanten enz.;
 • weet de anomalieën te vinden, behandelt klachten van klanten;
 • stelt een actieplan op en rolt het uit (interne organisatie, onthaal, attitude van de verkopers, leveringsproces);
 • bepaalt de individuele kwalitatieve doelstellingen (bv. opvolging van leads) en volgt ze op;
 • rolt strategieën uit voor de opvolging van de klanten;
 • beslist om deel te nemen aan lokale commerciële evenementen, nodigt prospecten uit;

Beheer van de voertuigen in stock

 • bestelt de voertuigen in functie van de commerciële acties van de merken en binnen het kader van de coördinatievergaderingen per merk;
 • optimaliseert de stockmix, selecteert de testvoertuigen;
 • controleert de leveringstermijnen;
 • staat in voor een snelle afbouw van de stock binnen het kader van de coördinatievergaderingen per merk;
 • volgt de kosten op, keurt de facturen goed.

Jaarlijkse analyse van de automobielmarkt

 • interpreteert de inschrijvingscijfers voor nieuwe voertuigen, de statistieken van het automobielpark, de seizoensgebonden schommelingen;
 • analyseert de klantenstructuur;
 • analyseert de werkingsmodi van verkopers in functie van het verkooppunt / de regio, contacten / afgesloten contracten, contracten voor nieuwe voertuigen ...;
 • stemt af met de collega-Sales Managers.

Administratieve opvolging van de verkoopdossiers en de leveringen van voertuigen aan klanten

 • controleert en codeert de verkoopdossiers van de verkopers;
 • volgt de cijfers op omtrent de individuele bonussen en berekent de commissielonen;
 • staat in voor de administratie rond voertuigtransfers;
 • behandelt administratief de klachten van klanten;
 • volgt de commerciële acties op;
 • bereidt de jaarlijkse kwaliteitscontroles voor, rolt corrigerende acties uit en volgt ze op;
 • staat in voor de administratie rond testvoertuigen, organiseert de herstelling ervan.

VERANTWOORDELIJKHEDEN als BRAND MANAGER AUDI (kernresultaten/hoofdactiviteiten)

Algemeen

 • De Brand Manager promoot, beheert, coördineert en stimuleert bij de directie van de D’Ieteren Car Centers de erkenning en de penetratie van het merk Audi inzake verkoop. Hij bekleedt een coördinerende functie. Hij is hiervoor de commerciële partner voor de Business Unit Managers (BUM’s) en de Sales Managers van de D’Ieteren Car Centers (DCC’s) waar de voertuigen van het merk Audi verkocht worden. Hij is bovendien het Single Point of Contact voor Audi Import voor wat betreft de commerciële strategie en politiek voor de D’Ieteren Car Centers.

ACTIETERREINEN

 • Verantwoordelijkheid verkoop: De Brand Manager Audi is verantwoordelijk voor de gezamenlijke doelstellingen van het merk Audi over de DCC’s heen, zowel wat betreft volume als kwaliteit. Hij volgt de verkoopresultaten op en de CEM. Met de BUM’s bepaalt hij de gepaste commissieplannen voor de Audi-verkopers in de DCC’s. Voor de Audi-verkoop in de DCC’s stelt hij verkoopprocessen en -procedures voor en verfijnt ze verder. Hij zet initiatieven op poten om ervoor te zorgen dat de DCC’s hun doelstellingen halen, ook voor wat betreft de opvolging van het budget, het stockbeheer, de marketing, het beheer van demovoertuigen, CEM, opleiding en alle andere opportune acties.
 • Beheer van stakeholders: om zijn doelstellingen te bereiken organiseert hij op regelmatige basis vergaderingen met of contacten tussen de belangrijkste stakeholders van het merk Audi bij de Directie van de DCC’s en de invoerder. Hij informeert de invoerder over het evoluties op de markt. Hij houdt de mensen en afdelingen binnen de bovenvermelde Directie op de hoogte en geeft de belangrijkste informatie met betrekking tot het merk Audi door aan de betrokken personen.
 • Project management: hij coördineert op vraag van de DCC-directeur of Audi Import, de projecten die verband houden met het merk Audi binnen de Directie van de DCC’s. Hij houdt daarbij rekening met de deadlines, de budgetten, de beschikbare middelen en de doelstellingen en staat ervoor garant dat er tussen de verschillende partners in het project een efficiënte uitwisseling bestaat.

KENNIS/ERVARING

 • Kennisniveau Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
 • Ervaring met people management
 • Kennis van de interne structuur en de (werk)procedures van de organisatie
 • Kennis van klantenbeheer
 • Grondige kennis van de automobielverkoop
 • Kennis van de courante informaticatoepassingen (MS Office)
 • Nederlands als moedertaal (de klanten voor de regio’s Zaventem en Brussel-Oost zijn voornamelijk Nederlandstalig)
 • Grondige kennis van het Frans (geschreven en gesproken) en basiskennis van het Engels (gesproken)

#LI-HCM1