Marketing & Communication
Marketing Project Manager | Volkswagen D'Ieteren Finance | Leuven

Marketing Project Manager | Volkswagen D'Ieteren Finance | Leuven

Organisatie

Is afhankelijk van de Marketing & Product Manager die rapporteert aan de Brands & Marketing Manager.

Over ons

Volkswagen D'Ieteren Finance, waarvan de aandeelhouders nationale (D’Ieteren Auto nv) en internationale (Volkswagen Financial Services AG) wortels hebben, is op de Belgische markt aanwezig met een aanbod van autofinanciering en -leasing en volledige diensten. Het bedrijf richt zich tot particuliere en professionele klanten en tot concessiehouders.

Functie

Binnen het Marketingteam verzorgt u de promotie van financiële producten en diensten voor meerdere merken van D’Ieteren in België, meer bepaald Volkswagen, ŠKODA, Audi, SEAT, Yamaha … U gebruikt daarvoor het hele palet aan communicatiekanalen dat u ter beschikking staat, ofwel door de producten en diensten te integreren in de campagnes van de respectieve merken, ofwel door aparte acties te organiseren voor Volkswagen D’Ieteren Finance. U richt zich zowel tot particuliere als tot professionele klanten en u werkt samen met heel uiteenlopende gesprekspartners (agentschappen, leveranciers, merken, interne contacten …).

Verantwoordelijkheden

Meewerken aan de ontwikkeling van het jaarplan en de jaarlijkse strategie

 • U doet suggesties aan de Marketing & Product Manager omtrent een actieplan en begrotingsverdeling voor de 360°integratie (CRM, digital, advertising, events,…) van de financiële diensten in de merken of voor merk-overkoepelende projecten van Volkswagen D’Ieteren Finance. Dit rekening houdend met:
  • De algemene strategie en commerciële doelstellingen van Volkswagen D’Ieteren Finance, maar ook die van Import en hoe we hun hierbij kunnen ondersteunen
  • De goede praktijken en aanbevelingen die worden geformuleerd door de experts van het centrale marketingteam

 • U zorgt voor consistentie, complementariteit en optimalisatie van uw plan ten opzichte van de acties van de andere Marketing Project Managers van uw team

Beheer van de campagnes en projecten

 • U staat in voor een strategische integratie van de financiële diensten in de communicatie van de merken, en dit on- en offline, of zet specifieke campagnes op poten voor het merk Volkswagen D’Ieteren Finance.
 • U ontwikkelt of werkt mee aan merk-overkoepelende projecten die de user experience van onze financiële en mobiliteitsdiensten verbeteren.
 • U promoot het juiste product op de juiste plek en het juiste moment bij de juiste klant met behulp van de gegevens en de tools waarover u beschikt.
 • U neemt deel aan de ontwikkeling van nieuwe communicatiekanalen en verkooptools en laat de bestaande tools evolueren.
 • U zorgt ervoor dat de verschillende campagnes voldoen aan de wetgeving rond reclame voor consumentenkrediet.
 • U stelt de nodige briefings op voor de creatieve agentschappen, en stuurt en coördineert de creatie en productie van de inhoud door deze agentschappen en productiestudio’s
 • U laat het finale voorstel valideren door de Marketing & Product Manager en, indien van toepassing, de Marketing (Project) Manager van het merk
 • U werkt constructief en productief samen met de centrale marketingteams door
  • de centrale experts per kanaal te briefen (Media, CRM, Events, Retail, Digital)
  • hun advies te integreren in uw briefings voor agentschappen of leveranciers
  • de activering en operationele opvolging van sommige acties te delegeren aan deze experts
  • eventueel corrigerende acties te ondernemen in geval van een waarschuwing met betrekking tot het goede verloop van het project

Beheer van de begroting

 • U valideert alle bestekken en facturen met betrekking tot uw projecten
 • U zorgt ervoor dat de uitgaven overeenstemmen met de gevalideerde begroting voor uw projecten
 • U voert regelmatig samen met de Marketing & Product Manager van Volkswagen D’Ieteren Finance een analyse uit om deze conformiteit te garanderen

Beheer van het imago van Volkswagen D’Ieteren Finance

 • U zorgt voor de coherentie tussen de verschillende kanalen die geactiveerd worden voor een campagne of project
 • U zorgt ervoor dat de acties en inhoud waarvoor u verantwoordelijk bent coherent is met algemene strategie van Volkswagen D’Ieteren Finance

Analyse en meting van de resultaten

 • U verzamelt de beschikbare rapporteringen (studies, rapportering van centrale experts, verkoopgegevens enz.) om het succes van een campagne te analyseren en te meten
 • U zorgt voor de rapportering van de resultaten aan de aandeelhouders en intern (directie, andere departementen,…)
 • U debrieft het centrale marketingteam, het creatieve agentschap en Import over de resultaten van de actie en geeft aan welke elementen de volgende keer verbeterd kunnen worden.

Interne communicatie

 • U bent de contactpersoon bij uitstek voor de Marketing Project Managers van onze merken, voor het centrale Marketingteam en voor externe agentschappen. U bevordert een uitwisseling tussen alle betrokkenen om zo een vlotte implementatie van acties mogelijk te maken.
 • U informeert de verschillende diensten die bij uw projecten betrokken zijn voortdurend over de komende marketingacties en hun implementatiekalender, en in het bijzonder:
  • Marketing Import
  • Brand Coördinatoren
  • Externe commerciële dienst: de Business Area Manager met zijn team van Area Managers, Key Account en Public Affair Managers, alsook Fleet Solutions
  • Interne commerciële dienst : de Sales Enablement Manager en zijn teams

Uw profiel

 • Master in communicatie of marketing, of equivalent door ervaring;
 • minimum 2 à 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
 • kennis van verschillende communicatiekanalen, zowel on- als offline
 • sociaal en assertief;
 • tweetalig Frans-Nederlands, mondeling en schriftelijk, met een basiskennis Engels;
 • proactief en initiatiefnemer;
 • kan meerdere taken tegelijk uitvoeren;
 • precies en georganiseerd;
 • kan projecten beheren en coördineren en is in staat om aanvragen in volgorde van urgentie te behandelen.

Ons aanbod

U werkt nauw samen met uw collega Marketing Project Managers en rapporteert aan de Marketing & Product Manager.

U evolueert mee in een jong en gedreven team dat zichzelf wil overstijgen en dat openstaat voor ideeën, creativiteit, mobiliteit, professionele ontwikkeling …