Marketing & Communication
Marketing Project Manager Volkswagen | D'Ieteren Auto | Kortenberg

Marketing Project Manager Volkswagen | D'Ieteren Auto | Kortenberg

Binnen het kader van zijn 70-jarige samenwerking met de Volkswagen-groep is D’Ieteren Auto de Belgische invoerder en verdeler van de automerken Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Bugatti en Porsche, van wisselstukken en van toebehoren. D’Ieteren Auto beheert een uitgebreid netwerk van onafhankelijke concessiehouders verspreid over het volledige land en een twintigtal sites die voornamelijk op de as Brussel-Mechelen-Antwerpen gevestigd zijn.

Om onze teams te versterken, is D'Ieteren op zoek naar een Volkswagen Marketing Project Manager.

PROFIEL :

 • Master of gelijkwaardig door ervaring;
 • Je hebt minimaal 5-10 jaar professionele ervaring in marketingfuncties;
 • Je hebt een kennis van de automarkt, het merk en de producten;
 • Je hebt ervaring in projectmanagement waarbij interne belanghebbenden en externe partners betrokken zijn;
 • U bent in staat om communicatiestrategieën en -plannen te definiëren (jaarlijks en/of per campagne) waarbij verschillende communicatiekanalen betrokken zijn;
 • Je bent resultaatgericht en probleemoplosser, hebt goede invloed en communicatieve vaardigheden en werkt graag in een innovatieve omgeving;
 • Je spreekt vloeiend Nederlands en Frans en hebt een goed niveau van Engels.

ORGANISATIE

Is afhankelijk van de Brand Marketing Manager die rapporteert aan de Directeur van het merk

DOEL VAN DE FUNCTIE

Ontwerpen, bepalen en coördineren van de strategie met betrekking tot de verschijning en de inhoud on- en offline, paid, owned en earned voor de projecten waarvoor hij verantwoordelijk is (bv lancering modellen, imago van het merk, acquisition digital always-on, fidelisering en retentie, …) en in lijn met de strategie die door de Brand Marketing Manager is bepaald.

VERANTWOORDELIJKHEDEN (FUNDAMENTELE RESULTATEN/VOORNAAMSTE TAKEN)

Meewerken aan de ontwikkeling van het jaarplan en de jaarlijkse strategie

 • Stelt aan de Brand Marketing Manager een jaarlijks actieplan en een begrotingsverdeling voor zijn producten en projecten voor (bijvoorbeeld: 360° plan voor een lancering of facelift, 360° imago campagne van het merk, strategie acquisition digital always-on, CRM programma always-on), over alle communicatiekanalen on- en offline (paid, owned en earned) en op basis van:
  • de algemene strategie van het merk, bepaald door de directeur van het merk en de Brand Marketing Manager
  • de commerciële doelstellingen van het merk
  • de door de constructeurs verstrekte richtlijnen
  • de goede praktijken en aanbevelingen die worden geformuleerd door de experts van centrale marketing
 • Zorgt voor consistentie, complementariteit en optimalisatie van zijn plan met ten opzichte van de acties die worden uitgevoerd door de Marketing Project Manager(s) van zijn merk

Beheer van de campagnes en projecten

 • Definieert voor elk project, product of campagne de volgende zaken: de marketingdoelstelling, de Unique Selling Proposition, de doelgroepen, de creatieve strategie, de begroting en de verdeling per kanaal
 • Stelt de algemene multikanaalbriefing van het project of de campagne op
 • Brieft het creatieve agentschap, stuurt en coördineert de creatie en de productie van de inhoud door de agentschappen en de productiestudio’s
 • Het valideren van het finale voorstel door de Marketing Manager of de directeur van het merk.
 • Stuurt en coördineert de activering van de campagne door op de centrale experts te vertrouwen
  • Brieft de centrale experts per kanaal (Media Manager, CRM Campaign Planner, Event Manager, Retail Marketing Manager, Digital Manager)
  • Valideert de aanvullende of gedetailleerde briefings per kanaal die door de centrale experts zijn opgesteld en naar de dienstverleners worden gestuurd
  • Valideert de gedetailleerde plannen, actievoorstellen en aanbevelingen die door de centrale experts worden opgesteld
  • Neemt indien nodig deel aan de briefingsvergadering van het media-agentschap of belangrijke dienstverleners
  • Briefing van het media-agentschap of belangrijke leveranciers
  • Delegeert de voorbereiding en de operationele opvolging van de campagne aan de centrale experts
  • Beslist over de te ondernemen corrigerende acties in geval van een waarschuwing met betrekking tot het goede verloop van de campagne

Beheer van de begroting

 • Valideert alle bestekken en facturen met betrekking tot zijn projecten
 • Is verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgegeven begroting voor zijn projecten met de gevalideerde begroting
 • Voert samen met de Budget Controller van het merk een maandelijkse analyse uit om deze overeenstemming te valideren

Beheer van het imago van het merk

 • Staat garant voor de coherentie van het imago tussen de verschillende actieve kanalen met betrekking tot zijn projecten
 • Zorgt ervoor dat de creatieve strategie van de inhoud waarvoor hij verantwoordelijk is coherent is met de algemene strategie van het merk

Analyse & meting van de resultaten

 • Verzamelt de beschikbare rapporteringen (studies, rapportering van centrale experts, verkoopgegevens, verkeersgegevens enz.) om het succes van zijn campagnes dwars te analyseren en te meten
 • Zorgt voor de rapportering van de resultaten aan de fabriek en intern (aan de directie en de andere entiteiten van het merk)
 • Debrieft het centrale marketingteam en het creatieve agentschap over de resultaten van de campagne en geeft aan welke elementen in de volgende campagnes moeten worden verbeterd

Interne communicatie

 • Garandeert een permanente uitwisseling tussen de fabriek en de centrale marketingteams om bij de implementatie van de activiteiten een optimale coördinatie mogelijk te maken
 • Informeert de verschillende diensten die bij zijn projecten zijn betrokken voortdurend over de komende acties en in het bijzonder over hun implementatiekalender:
  • De marketing VDFin
  • De marketing Fleet Solutions
  • De Field Operations Managers
  • De Districts Managers

#LI-HCM1