Marketing & Communication
Marketing Project Manager and Brand Content SKODA | D'Ieteren Automotive | Brussels

Marketing Project Manager and Brand Content SKODA | D'Ieteren Automotive | Brussels

Bij D’Ieteren brengen we vloeiende mobiliteit al 215 jaar naar onze klant. Een pure beleving, met multimodale innovatie op volle snelheid. Daarbij rekenen we op de beste skills van de knapste koppen. Vol motivatie en ambitie, die de leiding nemen en blijven vernieuwen.

De uitdagingen rond mobiliteit pakken we aan met tonnen ervaring en knowhow. Met de passie voor techniek die ons als Belgisch bedrijf altijd heeft gekenmerkt. Zet samen met ons het hele land in beweging. Make your move. Moving people forward. Op naar de toekomst van gezonde, innovatieve mobiliteit.

We zijn momenteel op zoek naar een :

Marketing Project Manager & Brand Content Manager


DOEL VAN DE FUNCTIE
Ontwerpen, bepalen en coördineren van de strategie met betrekking tot de verschijning en de inhoud on- en offline, paid, owned en earned voor de projecten waarvoor u verantwoordelijk bent en in lijn met de strategie die door de Brand Marketing Manager is bepaald.
Identificeren, creëren en/of aanpassen van de inhoud die nodig is om de owned media van het merk te animeren voor interne en externe klanten (websites, magazines enz.)


VERANTWOORDELIJKHEDEN (FUNDAMENTELE RESULTATEN/VOORNAAMSTE TAKEN)
Meewerken aan de ontwikkeling van het jaarplan en de jaarlijkse strategie :

 • Stelt aan de Brand Marketing Manager een jaarlijks actieplan en een begrotingsverdeling voor uw producten en projecten;
 • Stelt de Brand Marketing Manager een jaarlijks plan voor actie en animatie van owned media van het merk
 • Stelt een verdeling van de begrotingsmiddelen voor de projecten waarvoor u verantwoordelijk bent
 • Zorgt voor consistentie, complementariteit en optimalisatie van uw plan met ten opzichte van de acties die worden uitgevoerd door de Marketing Project Manager(s) van uw merk

Beheer van de campagnes en projecten

 • Definieert voor elk project, product of campagne de volgende zaken: de marketingdoelstelling, de Unique Selling Proposition, de doelgroepen, de creatieve strategie, de begroting en de verdeling per kanaal
 • Stelt de algemene multikanaalbriefing van het project of de campagne op
 • Brieft het creatieve agentschap, stuurt en coördineert de creatie en de productie van de inhoud door de agentschappen en de productiestudio’s
 • Laat het finale voorstel valdieren door de Marketing Manager of de directeur van het merk

Beheer van de brand content strategy en de assets van het merk

 • Bepaalt de contentstrategie voor de owned media van het merk op basis van de input van de constructeur en de richtlijnen en goede praktijken die zijn ontwikkeld door de centrale teams van D’Ieteren
 • Bepaalt en ontwerpt de inhoud van de verschillende kanalen van het merk om interne en externe klanten de nodige informatie te verstrekken en past deze inhoud aan en houdt deze up-to-date

Beheer van de begroting

 • Valideert alle bestekken en facturen met betrekking tot zijn projecten
 • Is verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgegeven begroting voor zijn projecten met de gevalideerde begroting
 • Voert samen met de Budget Controller van het merk een maandelijkse analyse uit om deze overeenstemming te valideren

Beheer van het imago van het merk

 • Staat garant voor de coherentie van het imago
 • Zorgt ervoor dat de creatieve strategie van de inhoud waarvoor u verantwoordelijk bent coherent is met de algemene strategie van het merk

Analyse & meting van de resultaten

 • Verzamelt de beschikbare rapporteringen om het succes van zijn campagnes dwars te analyseren en te meten
 • Zorgt voor de rapportering van de resultaten aan de fabriek en intern
 • Debrieft het centrale marketingteam en het creatieve agentschap over de resultaten van de campagne en geeft aan welke elementen in de volgende campagnes moeten worden verbeterd

Interne communicatie

 • Garandeert een permanente uitwisseling tussen de fabriek en de centrale marketingteams om bij de implementatie van de activiteiten een optimale coördinatie mogelijk te maken
 • Informeert de verschillende diensten die bij zijn projecten zijn betrokken

KENNIS/ERVARING


• Masterkennisniveau of een equivalent niveau door ervaring
• Uitgebreide beroepservaring (+ 5 jaar ervaring minimaal) in marketingfuncties 360°

• Ervaring in project management vereist
• Kennis van de automobielsector, het merk en de producten is zeker een plus maar geen must
• Kennis van alle communicatiekanalen, zowel on- als offline. Sterke digitale kennis is een must.
• Creativiteit, innovatiecapaciteiten, langetermijnvisie
• Capaciteiten om projecten te beheren en te coördineren
• Grondige kennis van de tweede landstaal (mondeling en schriftelijk) en Engels (mondeling en schriftelijk)
• Beheer van verschillende redactionele praktijken in functie van het gebruikte kanaal en de beste praktijken qua SEO
• Briefing & sturing van de leveranciers, in het bijzonder de advies-/creatieagentschappen

#LI-KL1