IT
IT Solution Architect | D'Ieteren Auto | Braine L'Alleud

IT Solution Architect | D'Ieteren Auto | Braine L'Alleud

IT Solution Architect | D'Ieteren Auto | Braine l'Alleud

Organisatie

De kandidaat (m/v) zal, op termijn, deel uitmaken van een team van 5 medewerkers verantwoordelijk voor de bedrijfsarchitectuur binnen het departement informatica van D'Ieteren (± 75 werknemers).

In het kader daarvan rapporteert hij aan de manager van het team " beheer van de bedrijfsarchitectuur ".

Verantwoordelijkheden en taken

De kandidaat (m/v) zal verantwoordelijk zijn ervoor te zorgen dat de informaticatools op een zo coherent mogelijke manier worden gebruikt. Dat houdt in: evalueren van de communicatiestructuren tussen applicaties onderling en meewerken aan de uitwerking van de applicatiearchitectuur en de gegevensarchitectuur. Occasioneel zal hem ook worden gevraagd nieuwe informaticaoplossingen te selecteren. Tot slot stelt hij alles in het werk om de organisatie te doen evolueren in de richting van een goed beheer van de IT en ook om het applicatielandschap te doen evolueren naar meer coherentie in overeenstemming met de strategie van D'Ieteren Auto.

Zijn rol zal erin bestaan het bestaande team te versterken en het vermogen van het team om te voldoen aan de vele eisen van de organisatie te accentueren.

Zijn verschillende verantwoordelijkheidsdomeinen zijn de volgende:

Software/oplossingsarchitectuur

 • Ondersteunen van de projectarchitecten bij de uitwerking van het applicatiedesign.
 • Ondersteunen van de projectarchitecten bij het documenteren van hun domeinen.
 • Challengen van de door de ontwikkelingsteams gepresenteerde keuzen om te voldoen aan de eisen van het vak.

Gegevensarchitectuur

 • Ondersteunen van het " Data management "-team bij de uitwerking van herbruikbare (canonieke) gegevensmodellen.
 • Evalueren van de impact van die modellen op de vertrouwelijkheids- en veiligheidsproblematiek.
 • Ondersteunen van het team bij de uitwerking van gegevensuitwisselingsprocessen.

Integratiearchitectuur:

 • In staat zijn een goede communicatiedynamiek voor te stellen tussen diverse applicaties door gebruik te maken van de standaardtechnologieën op de markt, en door ze op een gestandaardiseerde wijze te formaliseren.
 • In staat zijn het design van een webservice (in de ruime betekenis) te maken en de ontwikkelingsteams te ondersteunen
 • Begrijpen en beheersen van de technologieën voor het integreren en beheren van de gegevensoverdrachten
 • In staat zijn een voorgestelde oplossing op een rustige en heldere manier in vraag te stellen.
 • In staat zijn zijn discours aan te passen aan de toehoorders om helder en verstaanbaar te blijven.

Ondernemingsarchitectuur

 • Inventariseren van een geheel van technologieën, applicaties en procedures die verband houden met specifieke vakken
 • Ontwikkelen van het IT-stempel in overeenstemming met de vakbeslissingen en -strategieën van het bedrijf. Deze ontwikkeling kan zich situeren op het vlak van de technologie, de applicaties of de processen (IT of organisatorisch)
 • Helpen bij de uitwerking van de roadmaps en de overgangsplannen.
 • Evalueren van de terugkerende kosten van de technologieën en applicaties en in staat zijn ze te confronteren met de voorgestelde nieuwe oplossingen.

Standaardisering van de architecturen en tools

 • In staat zijn standaardtechnologieën te vergelijken en te selecteren voor D'Ieteren Auto.
 • In staat zijn deze keuzen objectief te beschrijven
 • In staat zijn de goede praktijken aan te bevelen in alle projecten
 • In staat zijn een proactieve ad-hoc-controle uit te oefenen

Administratie

 • In staat zijn de tools en hun licenties te beheren.
 • Zorgen voor een follow-up van de kosten van de producten

Technische omgeving

D'Ieteren Auto beroept zich op meer dan 400 verschillende technologieën.

Op het vlak van documentatie worden de volgende producten gebruikt:

 • Sharepoint Online
 • Software AG Aris
 • Enterprise Architect
 • Op het vlak van integratie zijn de voornaamste producten:
 • IBM Integration Bus
 • IBM MQ
 • IBM Datapower
 • IBM CastIron / AppConnect
 • IBM MQ File Transfer Edition
 • IBM API Connect
 • Altova XML Spy

Het vermogen om snel inzicht te verwerven in de complexiteit van een IT-omgeving is een must.

Profiel

De kandidaat (m/v) moet kunnen bogen op enkele jaren relevante ervaring in de wereld van IT, incluis ervaring in integratietechnologieën (Webservices, ESB, SOA, …) en indien mogelijk in een waaier van op de markt verkrijgbare oplossingen.

Hij moet ook in staat zijn alle IT-technologieën te evalueren en er zijn mening over te geven, eventueel met de steun van een andere persoon, als dat nodig is.

Bovendien moet hij in staat zijn een samenwerkingsproces te implementeren en te formaliseren.

De toekomstige medewerker (m/v) moet:

 • houder zijn van een diploma hoger onderwijs in IT
 • de applicatie-integratieconcepten beheersen.
 • de uitdagingen van de standaardisering van de technologieën begrijpen
 • de uitdagingen van de formalisering van de geïmplementeerde oplossingen begrijpen
 • vertrouwd zijn met de standaarden UML, XML, XSD, WSDL, SOAP, Rest, BPMN,…
 • kennis van de technologieën van IBM (CastIron, IIB, Datapower) is een pluspunt.
 • Togaf- en ITIL-certificaten zijn een pluspunt.
 • Architectuurcertificaten zijn een pluspunt.
 • Begrijpen en toepassen van het design van de oplossingen die hij voorstelt.
 • kennen van de basisbeginselen van de incident/ticketing-programma's
 • goed vertrouwd zijn met de Office-suite (Outlook, Word, Excel, Visio, PowerPoint) en Sharepoint.
 • In staat zijn zijn ideeën op een heldere en synthetische manier uiteen te zetten.
 • In staat zijn zijn gedachten te formaliseren.
 • In staat zijn in een team te werken maar tegelijkertijd blijk geven van zelfstandigheid.
 • Proactief zijn en niet aarzelen te wijzen op zwakheden in de geïmplementeerde oplossingen en verbeteringsoplossingen voor te stellen.
 • blijk geven van assertiviteit in uitwisselingen met zijn collega's en met de gebruikers, erop toeziend dat eenieders ideeën en belangen worden gerespecteerd.
 • efficiënt kunnen werken in situaties die stress kunnen veroorzaken.
 • blijk geven van souplesse bij wisselende prioriteiten.
 • In staat zijn om externe leveranciers op efficiënte wijze te managen.
 • Blijk geven van zelfstandigheid in de organisatie van zijn werk, snel uitdagingen kunnen herkennen en zien hoe hij die kan aangaan.
 • in staat zijn een problematiek grondig, nauwkeurig en systematisch te analyseren.
 • blijk geven van gezond verstand en van beslissingsvermogen, door gegronde en praktische raad te geven en door de te ondernemen acties duidelijk te definiëren.
 • in staat zijn procedures, normen en goede praktijken te beschrijven en uit te leggen.
 • in staat zijn zich te voegen naar de KPI's, de normen en de arbeidsprocedures die binnen de organisatie gelden.
 • in staat zijn te communiceren met zijn verantwoordelijke wanneer eventuele ondervonden problemen buiten zijn verantwoordelijkheidsdomein vallen of wanneer hij het gevoel heeft alles te hebben gedaan om een situatie op te lossen.

Een vlotte tweetaligheid is natuurlijk een voordeel maar de kandidaat moet minstens noties hebben over de andere landstaal. Een beheersing van technisch Engels is bovendien noodzakelijk.

Het bedrijf van zijn kant biedt:

 • een gevarieerde en ontwikkelde technische omgeving.
 • permanent onderzoek naar nieuwe oplossingen.
 • werkelijke kansen om te evolueren en op te klimmen in het bedrijf.
 • een open en oprechte communicatie binnen het team.
 • een zowel algemeen als à la carte-programma van opleidingen georganiseerd door human resources.
 • een ergonomische werkomgeving.
 • een aantrekkelijk salaris en aanzienlijke extralegale voordelen.