IT
IT Manager Logistics | D'Ieteren Auto | Braine L'Alleud

IT Manager Logistics | D'Ieteren Auto | Braine L'Alleud

Functie: High Way Manager - IT Manager (Logistics)

Organisatie:

Hangt af van de Solution Delivery Manager die aan de CIO rapporteert

Doel van de functie:

Coördineren van het onderhoud van de toepassingen en van de projecten verbonden met een of meerdere Highway (groepering van toepassingen/projecten met betrekking tot een specifiek functioneel en technisch domein). Hij/zij is ook verantwoordelijk voor de levering van de gevraagde realisaties, voor de kwaliteit daarvan en voor de naleving van de budgetten en de planningen binnen de perimeter daarvan. Hij/zij coördineert, volgt op en coacht het team onder zijn/haar verantwoordelijkheid.

De highway manager is de IT-vertegenwoordiger bij zijn/haar business correspondent (product owner of single point of contact) en hij/zijn zorgt voor een efficiënte communicatie tussen de verschillende interveniënten en departementen.

Resultaatvelden:

 • Een transversaal beeld van zijn functie bieden en verzekeren en samenwerken met de teams Architectuur en Demand IT bij de ontwikkeling van de projecten (voorbeeld: projectbestekken)
 • Een projectplanning opstellen om het gewenste project uit te voeren volgens een timing, een budget (middelen) en vooraf vastgestelde doelstellingen.
 • Challengen en zorgen voor een vereenvoudiging en een verbetering van de processen (business & IT) die tot zijn/haar werkdomein behoren.
 • IT-oplossingen aanreiken die aansluiten bij de strategie van het departement en van D'Ieteren Auto
 • Zorgen voor een optimale communicatie met de betrokken partijen (intern en extern)
 • Beheren en identificeren van de verschillende stakeholders die betrokken zijn en hun een aangepast technisch of processueel antwoord/oplossing voorstellen in samenspraak met het team Architectuur
 • Identificeren en opvolgen van de risico's op blokkering, onderlinge afhankelijkheden/conflicten/verbindingen tussen projecten/onderhoud en overlappingen (vb. scopes, planning, middelen, …)
 • Zorgen voor de prioritering van de scope en de verduidelijking van de aanvragen bij de Product Owner of business point of contact
 • Aan de hiërarchie informatie verstrekken over de status van de verschillende projecten en aanvragen via de verschillende interne boards van het IT-departement (Demand Board, Solution Delivery Board, Architecture Board, etc…)
 • De nodige middelen plannen op basis van de verplichtingen, aan de hand van de EPM en MS Project tools
 • Identificeren en selecteren van de ideale profielen binnen zijn/haar team om de verschillende projecten & het onderhoud tot een goed einde te brengen
 • Deelnemen aan de opstelling van de budgetten onder zijn/haar verantwoordelijkheid met zijn/haar manager
 • Instaan voor de opvolging van de contacten met de leveranciers Evalueren van de geleverde prestaties en meewerken aan de selectie van nieuwe leveranciers om de kwaliteit en de continuïteit van de service te verzekeren
 • Orkestreren en verenigen van de teams in zijn/haar expertisedomein, en instaan voor de coördinatie en de opvolging van het werk, op het niveau van de projecten en het onderhoud, en van zijn/haar teams

Kennis/ervaring/competentie:

 • Masterkennisniveau of een equivalent niveau door ervaring
 • Uitgebreide beroepservaring (min 5 jaar)
 • Kennis inzake projectmanagement
 • Kennis van de autosector is een pluspunt
 • Vermogen om snel nieuwe toepassingen en/of technologieën aan te leren en te beheersen
 • Oplossingsgericht, goed analytisch vermogen, kritische/logische geest
 • Een echte teamleader zijn die kan motiveren U slaagt erin uw medewerkers te verbeteren.
 • Nieuwsgierig, assertief, collaboratief, creatief en georganiseerd
 • Goede kennis van het Nederlands/Frans (mondeling/schriftelijk) en kennis van het Engels (mondeling/schriftelijk)

Specifieke functie:

Highway Manager Import parts

De Highway manager Import/Supply parts is verantwoordelijk voor de IT-toepassingen en projecten verbonden met de logistiek van de onderdelen. Hij/zij staat voornamelijk in contact met het centrale magazijn en met het Procurement team in Erps Kwerps (EK).

Er worden verschillende systemen gebruikt voor de bestelling en de opvolging van de ontvangst van de onderdelen in EK, en voor de logistiek op de site tot de levering in de verschillende concessies.

Highway Manager Atelier transformation

De Highway manager Atelier transformation is verantwoordelijk voor de IT-toepassingen en projecten die verbonden zijn met de aanpassingen van de voertuigen van de groep.

Hij/zij werkt op de systemen die gebruikt worden voor de aanvragen van de aanpassingen (voornamelijk voor de utiliteitsvoertuigen) en voor de bestelling van de onderdelen die verbonden zijn met die aanpassingen.

Highway Manager logistiek NV

De Highway manager Logistiek NV is verantwoordelijk voor de IT-toepassingen en projecten verbonden met de logistiek van de nieuwe voertuigen in het park van Erps Kwerps. Hij/zij staat hoofdzakelijk in contact met het MNV-team dat de bewegingen van de voertuigen beheert van bij de aankomst in het park tot het transport naar de verschillende concessiehouders.