IT
IT Manager | D'Ieteren Auto | Kortenberg

IT Manager | D'Ieteren Auto | Kortenberg

Organisatie:

Hangt af van de Solution Delivery Manager die aan de CIO rapporteert

Doel van de functie:

Coördineren van het onderhoud van de toepassingen en van de projecten verbonden met een of meerdere Highway (groepering van toepassingen/projecten met betrekking tot een specifiek functioneel en technisch domein). Hij/zij is ook verantwoordelijk voor de levering van de gevraagde realisaties, voor de kwaliteit daarvan en voor de naleving van de budgetten en de planningen binnen de perimeter daarvan. Hij/zij coördineert, volgt op en coacht het team onder zijn/haar verantwoordelijkheid.

De highway manager is de IT-vertegenwoordiger bij zijn/haar business correspondent (product owner of single point of contact) en hij/zijn zorgt voor een efficiënte communicatie tussen de verschillende interveniënten en departementen.

Resultaatvelden:

 • Een transversaal beeld van zijn functie bieden en verzekeren en samenwerken met de teams Architectuur en Demand IT bij de ontwikkeling van de projecten (voorbeeld: projectbestekken)
 • Een projectplanning opstellen om het gewenste project uit te voeren volgens een timing, een budget (middelen) en vooraf vastgestelde doelstellingen.
 • Challengen en zorgen voor een vereenvoudiging en een verbetering van de processen (business & IT) die tot zijn/haar werkdomein behoren.
 • IT-oplossingen aanreiken die aansluiten bij de strategie van het departement en van D'Ieteren Auto
 • Zorgen voor een optimale communicatie met de betrokken partijen (intern en extern)
 • Beheren en identificeren van de verschillende stakeholders die betrokken zijn en hun een aangepast technisch of processueel antwoord/oplossing voorstellen in samenspraak met het team Architectuur
 • Identificeren en opvolgen van de risico's op blokkering, onderlinge afhankelijkheden/conflicten/verbindingen tussen projecten/onderhoud en overlappingen (vb. scopes, planning, middelen, …)
 • Zorgen voor de prioritering van de scope en de verduidelijking van de aanvragen bij de Product Owner of business point of contact
 • Aan de hiërarchie informatie verstrekken over de status van de verschillende projecten en aanvragen via de verschillende interne boards van het IT-departement (Demand Board, Solution Delivery Board, Architecture Board, etc…)
 • De nodige middelen plannen op basis van de verplichtingen, aan de hand van de EPM en MS Project tools
 • Identificeren en selecteren van de ideale profielen binnen zijn/haar team om de verschillende projecten & het onderhoud tot een goed einde te brengen
 • Deelnemen aan de opstelling van de budgetten onder zijn/haar verantwoordelijkheid met zijn/haar manager
 • Instaan voor de opvolging van de contacten met de leveranciers Evalueren van de geleverde prestaties en meewerken aan de selectie van nieuwe leveranciers om de kwaliteit en de continuïteit van de service te verzekeren
 • Orkestreren en verenigen van de teams in zijn/haar expertisedomein, en instaan voor de coördinatie en de opvolging van het werk, op het niveau van de projecten en het onderhoud, en van zijn/haar teams

Kennis/ervaring/competentie:

 • Masterkennisniveau of een equivalent niveau door ervaring
 • Uitgebreide beroepservaring (minimaal 5 jaar)
 • Kennis inzake projectmanagement
 • Kennis van de autosector is een pluspunt
 • Vermogen om snel nieuwe toepassingen en/of technologieën aan te leren en te beheersen
 • Oplossingsgericht, goed analytisch vermogen, kritische/logische geest
 • Een echte teamleader zijn die kan motiveren U slaagt erin uw medewerkers te verbeteren.
 • Nieuwsgierig, assertief, collaboratief, creatief en georganiseerd
 • Goede kennis van het Nederlands/Frans (mondeling/schriftelijk) en kennis van het Engels (mondeling/schriftelijk)

Specifieke functie:

Highway Manager Garanties

De Highway Manager Garanties is verantwoordelijk voor de IT-toepassingen en -projecten in verband met garantie en terugroepacties. Hij/zij staat voornamelijk in contact met de Customer Business Development-teams in Erps Kwerps (EK).

Highway Manager weCare:

De Highway Manager weCare is verantwoordelijk voor de IT-toepassingen en -projecten in verband met de weCare-onderhouds- en -reparatiecontracten.

Deze functie vereist een intense samenwerking met de Highway Retail Repair op grond van de integratie van de instrumenten met DMS.