Finance
Internal Controller & Risk Manager | Sopadis | Brussels

Internal Controller & Risk Manager | Sopadis | Brussels

Internal Controller en Risk Manager

Onze visie

In een autolandschap dat voortdurend verandert, gedreven door technologische verbeteringen en veranderingen in de behoeften en het gedrag van klanten ten aanzien van auto's, werkt Sopadis, de holding van het retailnetwerk dat eigendom is van D'Ieteren, aan de evolutie van zijn rol in het toekomstige mobiliteitsecosysteem en de aanpassing van zijn bedrijfsmodel.

Over Sopadis

Sopadis is een netwerk van dealers, voornamelijk gevestigd op de as Antwerpen - Mechelen - Brussel. Het verzamelt topmerken zoals Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens, Porsche, Bentley, Lamborghini & Rimac. Wij vertegenwoordigen meer dan 30 dealerships, +1.000 werknemers en maken deel uit van D'Ieteren Automotive.

Om haar doelstellingen te bereiken, verbindt Sopadis een gemeenschap van complementaire dealers in België. Het bedrijf promoot, ondersteunt en verbindt dealers en initiatieven. Het stimuleert ook het delen van kennis en innovatie binnen het netwerk.

Over de inhoud en rol

Interne controle kan worden gedefinieerd als het geheel van beveiligingsprocessen die door een onderneming zijn ingevoerd om haar doelstellingen te verwezenlijken, de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen en het risico van fraude te beperken.

Inhoud :

De eerste verdedigingslijn wordt gevormd door het risicobeheer en de controles door het operationeel personeel. Deze eerstelijnscontroles zijn essentieel omdat zij rechtstreeks verband houden met de levering van producten of diensten aan klanten.

Je bent verantwoordelijk voor de tweede verdedigingslijn: je initieert de controles en ziet erop toe dat deze door de eerste lijn correct worden uitgevoerd.

De derde verdedigingslijn is de interne audit van de groep, die verantwoordelijk zal zijn voor het uitvoeren van audits en eventuele verbeteringspunten zal identificeren die na goedkeuring opgevolgd zullen moeten worden om de processen op een continue manier te verbeteren.

Rol :

In jouw rol als intern controller sta je rechtstreeks onder toezicht van de Algemene Directie, die de strategie initieert en de doelstellingen vaststelt. Deze twee lijnen moeten regelmatig verslag uitbrengen aan het management over de resultaten van de controles en de genomen maatregelen.

In deze context :

 • Voer je permanente en periodieke controles uit
 • Zorg jij ervoor dat de minimale controles worden opgenomen in het opzetten van ‘best in class’ processen en tools
 • Zorg jij ervoor dat de implementatie van verbeterpunten wordt opgevolgd (op eigen initiatief of naar aanleiding van interne audit)
 • brengt je de risico’s van onze verschillende activiteiten in kaart en werkt deze bij
 • Identificeer je de belangrijkste risico’s en controles binnen de geauditeerde activiteiten/processen van het Sopadis perimeter
 • Verzamel jij de informatie, analyseer en voer je testen uit binnen het perimeter om tot een onafhankelijke en objectieve mening te komen over de doeltreffendheid van de governance, riskmanagement en controleprocessen
 • Motiveer je je bevindingen en verdedigt deze ten opzichte van het management. Je volgt de aanbevelingen met betrekking tot deze auditopdrachten op
 • Identificeer je de algemene patronen over de verschillende audits heen en brengt gesynthetiseerde boodschappen over in het jaarlijkse audit-activiteitenrapport
 • Voer je jaarlijks een zelf-evaluatie uit van het interne controlesysteem
 • Naast het uitvoeren van audit missies zal je je ook profileren als een echte business partner door het ondersteunen van andere departementen en filialen bij het integreren van controles en processen in hun dagelijkse werk teneinde de risico’s zo goed mogelijk te beheersen.

Over de competenties en de vaardigheden van de interne controler en risk manager

 • Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in een economische, financiële richting of ‘gelijkaardig verworven door ervaring’;
 • Voeling mt Autmotive is een grote troef;
 • Je onderscheidt je omwille van je analytische en synthetische vaardigheden zodat je een kritische maar constructieve kijk hebt op de zaken;
 • Je houdt ervan om impact en toegevoegde waarde te creëren bij het management;
 • Je bent sociaalvaardig, een echte teamplayer;
 • Je bent flexibel naar verplaatsingen toe binnen het Sopadis netwerk;
 • Je bent goed tweetalig (N/F);

Wat we aanbieden

 • De kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van Sopadis in een veranderende industrie
 • Een uitdagende baan met ruimte voor groei en ontwikkeling
 • Een competitief salarispakket
 • Een resultaatgerichte maar leuke bedrijfscultuur
 • Een dynamische respectvolle werkomgeving met een zeer gedreven team