HR
HR Services Assistant | D'Ieteren | Brussels

HR Services Assistant | D'Ieteren | Brussels

Bij D’Ieteren brengen we vloeiende mobiliteit al 215 jaar naar onze klant. Een pure beleving, met multimodale innovatie op volle snelheid. Daarbij rekenen we op de beste skills van de knapste koppen. Vol motivatie en ambitie, die de leiding nemen en blijven vernieuwen.

De uitdagingen rond mobiliteit pakken we aan met tonnen ervaring en knowhow. Met de passie voor techniek die ons als Belgisch bedrijf altijd heeft gekenmerkt. Zet samen met ons het hele land in beweging. Make your move. Moving people forward. Op naar de toekomst van gezonde, innovatieve mobiliteit.

D’Ieteren is momenteel op zoek naar een :

HR Services Assistant

(Elsene)

Doel van de functie :

Beheren, organiseren en superviseren van de administratieve HR procedures ter ondersteuning van de HRBP’s en de HR Legal Advisor, teneinde bij te dragen aan de performantie van HR in het algemeen, en deze van het HR business partnering model in het bijzonder.

Taken :

 • Als on- en off-boarding coördinator sta je in voor de administratieve end-to-end opvolging en een optimale doorlooptijd van deze processen. Heel concreet :
  • Verzamel je de nodige info, maak je de documenten tijdig op en laat je deze valideren door de HRBP die eindverantwoordelijke blijft en het document zal versturen naar de betrokken diensten.
  • Je verzekert je ervan dat alle betrokken diensten tijdig hun deel hebben ingevuld
  • Contacteer je de betrokken diensten om de opvolging te blijven verzekeren
  • Bij indiensttreding van medewerkers stel je individuele arbeidsovereenkomsten op volgens bestaande modellen
  • Bij uitdiensttreding zal je documenten opstellen zoals ontslagbrief en overeenkomsten einde contract, en eventuele outplacementbegeleiding en ontslagsimulaties coördineren en opvolgen.
  • Tijdens de arbeidsovereenkomst : Opstellen bijlagen arbeidsovereenkomsten (vb. specifieke arbeidsvoorwaarden, functiewijzigingen, wijziging uurroosters,…) volgens de overeengekomen modellen, opstellen van verwittigingsbrieven en ingebrekestellingen.
 • Je staat in voor de administratieve opvolging van collectieve sociaaljuridische dossiers (administratie bedrijfscao’s, …), van syndicale werking en van individuele loopbaandossiers (bijlagen aan arbeidsovereenkomsten, disciplinaire communicatie etc.) en je zorgt voor het archiveren van alle nuttige informatie;
 • Je geeft ondersteuning voor specifieke HR projecten (sociale verkiezingen, invoering nieuw arbeidsreglement, bike lease, …)
 • Je verstrekt eerstelijnsadvies aan HR-collega’s, met betrekking tot arbeidsovereenkomsten, SWT, tijdskrediet en verloven, ziekte en afwezigheid, jaarlijkse vakantie, de personeelsvoordelen en benefits, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, …

Profiel :

 • Je hebt een eerste relevante ervaring achter de rug (bv in een sociaal secretariaat, HR-gerelateerde legal assistent,...) en je denkt en handelt op Bachelorniveau.
 • Je hebt een background in HR en/of Arbeidsrecht, en je hebt goede kennis van de Belgische sociale wetgeving.
 • Je bent sterk in planning en organisatie, maar waar nodig ben je flexibel en kan je goed schakelen in functie van de prioriteiten.
 • Je bent praktisch ingesteld en kan goed omgaan met veranderingen.
 • Je werkt administratief zeer nauwkeurig en je hebt een goede kennis van Office365.
 • Je neemt initiatieven, bent enthousiast en oplossingsgericht.
 • Om deze functie volledig tot een succes te maken heb je uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden zowel in het Frans als het Nederlands.

Onze waarden:

 • PERSEVERANCE : We value showing grit in the face of obstacles
 • HONOURABLE : We value being true to our word
 • CURIOUS BOLDNESS : We value continuously learning and acting with daring intent
 • SUPPORTIVE : We really care about each other’s success
 • ENTHUSIASM : We value expressing emotions as part of our true selves

D'Ieteren's movie

#LI-KL1