HR
HR Services Assistant | D'Ieteren Auto | Elsene

HR Services Assistant | D'Ieteren Auto | Elsene

 • DOEL VAN DE FUNCTIE

Beheren, organiseren en superviseren van de administratieve HR procedures ter ondersteuning van de HRBP’s en de HR Legal Advisor, teneinde bij te dragen aan de performantie van HR in het algemeen, en deze van het HR business partnering model in het bijzonder.

 • RESULTAATSGEBIEDEN

  • Als on- en off-boarding coördinator sta je in voor de administratieve end-to-end opvolging en een optimale doorlooptijd van deze processen. Heel concreet :
 • Verzamel je de nodige info, maak je de documenten tijdig op en laat je deze valideren door de HRBP die eindverantwoordelijke blijft en het document zal versturen naar de betrokken diensten.
 • Je verzekert je ervan dat alle betrokken diensten tijdig hun deel hebben ingevuld
 • Contacteer je de betrokken diensten om de opvolging te blijven verzekeren
 • Bij indiensttreding van medewerkers stel je individuele arbeidsovereenkomsten op volgens bestaande modellen
 • Bij uitdiensttreding zal je documenten opstellen zoals ontslagbrief en overeenkomsten einde contract, en eventuele outplacementbegeleiding en ontslagsimulaties coördineren en opvolgen.
 • Tijdens de arbeidsovereenkomst : Opstellen bijlagen arbeidsovereenkomsten (vb. specifieke arbeidsvoorwaarden, functiewijzigingen, wijziging uurroosters,…) volgens de overeengekomen modellen, opstellen van verwittigingsbrieven en ingebrekestellingen.
  • Je staat in voor de administratieve opvolging van collectieve sociaaljuridische dossiers (administratie bedrijfscao’s, …), van syndicale werking en van individuele loopbaandossiers (bijlagen aan arbeidsovereenkomsten, disciplinaire communicatie etc.) en je zorgt voor het archiveren van alle nuttige informatie;
  • Je geeft ondersteuning voor specifieke HR projecten (sociale verkiezingen, invoering nieuw arbeidsreglement, bike lease, …)
  • Je verstrekt eerstelijnsadvies aan HR-collega’s, met betrekking tot arbeidsovereenkomsten, SWT, tijdskrediet en verloven, ziekte en afwezigheid, jaarlijkse vakantie, de personeelsvoordelen en benefits, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, …

 • PROFIEL

  • Je hebt een eerste relevante ervaring achter de rug (bv in een sociaal secretariaat, HR-gerelateerde legal assistent,...) en je denkt en handelt op Bachelorniveau.
  • Je hebt een background in HR en/of Arbeidsrecht, en je hebt goede kennis van de Belgische sociale wetgeving.
  • Je bent sterk in planning en organisatie, maar waar nodig ben je flexibel en kan je goed schakelen in functie van de prioriteiten.
  • Je bent praktisch ingesteld en kan goed omgaan met veranderingen.
  • Je werkt administratief zeer nauwkeurig en je hebt een goede kennis van Office365.
  • Je neemt initiatieven, bent enthousiast en oplossingsgericht.
  • Om deze functie volledig tot een succes te maken heb je uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden zowel in het Frans als het Nederlands.
  • Quid Organisatie, planning, nauwkeurigheid ?