Commercial Relations
Field Operations Service Manager

Field Operations Service Manager

D'ieteren is op zoek naar een Field Operations Service Manager!

Profiel

 • Ervaring in een after-sales afdeling
 • Ervaring in teammanagement
 • Ervaring in de automobiel- of industriële sector
 • Tweetalig FR/NL

Functie

Het organiseren en opvolgen van de activiteiten van Brand Service en het leiden van het team, het verzekeren van de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen opgelegd door het merk teneinde een efficiënte samenwerking (incl. naleving van contractuele verplichtingen) met de service partners inzake alle aftersalesdomeinen te garanderen, hun rentabiliteit te verzekeren en zodoende de klantentevredenheid, klantentrouw en marktpenetratie in aftersales bij service partners te verhogen, de tevredenheid naar de constructeurs te garanderen alsook het omzetcijfer van D’Ieteren te verhogen aangaande wisselstukken en accessoires

Verantwoordelijkheden

Teamcoördinatie

 • coacht, motiveert, stuurt, informeert en begeleidt medewerkers
 • organiseert een wekelijkse meeting en maakt verslag op
 • maakt werkafspraken met de medewerkers, coördineert en volgt de uitvoering ervan op
 • volgt bezoekrapporten van de Service Market Area Managers en de After Sales Support Managers op en gebruikt deze als managementinstrument
 • houdt jaarlijkse en tussentijdse functioneringsgesprekken en volgt de financiële en commerciële KPI’s per medewerker op

Advisering van het netwerk

 • ondersteunt de Service Partners in alle after sales domeinen, volgt acties, accessoires en promotiemateriaal op en biedt ondersteuning
 • overlegt met de constructeur of Brand Service Manager omtrent de evaluatie en implementatie van nieuwe diensten en wisselt best practices uit
 • stelt individuele sterkten/zwaktenanalyses op voor de partners, coacht op vlak van serviceprocessen en werkt maatregelen uit ter verbetering van de bedrijfsinterne werking
 • implementeert marktspecifieke en individuele dealerspecifieke doelstellingen in het kader van de servicestrategie via overeengekomen objectieven
 • stelt, in samenspraak met de Service Market Area Managers en de After Sales Support Managers, specifiek gerichte actieplannen op per dealer
 • vergezelt, in specifieke gevallen, de Service Market Area Managers bij het bezoek aan Service Partners.

Opvolging van het netwerk

 • volgt de evolutie van het netwerk
 • volgt de evolutie van de financiële resultaten, marketingstrategie, klantentevredenheid, kwaliteit en standaarden, etc. en de overeengekomen programmadoelstellingen van de Service Partner op, evalueert, coacht, stuurt bij waar nodig
 • rapportering met betrekking tot de KPI’s

Optimalisatie van de werking van de eigen dienst en andere interne afdelingen

 • adviseert en overtuigt verschillende interne diensten aangaande de opmaak van tools en de aanlevering van data voor de opvolging van de kwaliteitscriteria van de Service Partner en de KPI’s
 • overlegt regelmatig met diverse interne afdelingen in het kader van proces-, kwaliteit-, en efficiëntieverbetering
 • detecteert opleidingsbehoeften van Service Market Area Managers en de After Sales Support Managers en verzekert de realisatie/aanvraag van opleidingstrajecten op maat

Uitwerking van de strategie met betrekking tot de marktpenetratie voor de toegewezen partners

 • werkt actieplannen naar aanleiding van strategieën uit
 • coördineert uitwerking en opvolging van actieplannen met verschillende interne diensten
 • is, afhankelijk van het merk, verantwoordelijk voor de marktpenetratie en de omzet/verkoop van originele wisselstukken en accessoires voor de toegewezen partners of ondersteunt de Parts & Accessories Advisor hierin
 • volgt het omzetpotentieel van het dealernetwerk op korte, middellange en lange termijn (omzet, uurloon, wisselstukken, accessoires) en stuurt bij indien nodig

Opvolging budgetten en uitgaven aangaande commerciële interventies

 • volgt maandelijks de commerciële interventies op
 • bespreekt de argumentatie omtrent de uitgaven met de Service Market Area Managers en de After Sales Support Managers.

About us

Binnen het kader van zijn 70-jarige samenwerking met de Volkswagen-groep is D’Ieteren Auto de Belgische invoerder en verdeler van de automerken Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Bugatti en Porsche, van wisselstukken en van toebehoren. D’Ieteren Auto beheert een uitgebreid netwerk van onafhankelijke concessiehouders verspreid over het volledige land en een twintigtal sites die voornamelijk op de as Brussel-Mechelen-Antwerpen gevestigd zijn. Naast zijn activiteiten als invoerder biedt D’Ieteren Auto ook diensten aan in de langetermijnverhuur net als een volledige waaier aan autofinancieringsmogelijkheden via een dochteronderneming die D’Ieteren deelt met Volkswagen Financial Services. Via D’Ieteren Sport tot slot, verdeelt het bedrijf Yamaha-producten in België en het Groothertogdom Luxemburg.

#aftersales #SAV #after-sales #après-vente #management #service manager #account #manager #parts #sales #automotive #automobile #auto #accessories #accessoires

#LI-HCM1