Commercial Relations
Field Operations Manager VW | D'Ieteren Auto | Kortenberg

Field Operations Manager VW | D'Ieteren Auto | Kortenberg

Hoofdopdracht

 • Een VW-verdelersnetwerk opstellen en beheren om de verkoop te maximaliseren, tegelijkertijd de klanten tevreden stellen en verzekeren dat de strategieën van de verschillende afdelingen van de importeur en de fabrieken worden toegepast in dat netwerk.
 • Commerciële doelstellingen behalen en het netwerk uitbouwen.

Verantwoordelijkheden

 • Definieert de marktaanpak van het team in functie van het beleid en de strategie van VW en communiceert die aanpak regelmatig aan de District Managers en aan de buitenteams van de importeur via hun tussenpersonen.
 • Definieert de commerciële doelstellingen voor de District Managers en volgt hun realisatie op.
 • Kiest de kandidaat-concessiehouders en stelt ze voor, op advies van de District Managers, en laat de dossiers voorbereiden voor goedkeuring door het Merkencomité.
 • Beheert, motiveert en controleert het bestaande netwerk.
 • Waakt over de verwezenlijking van de doelstellingen door het netwerk om het verkoopcijfer en de klantentrouw van het merk te verhogen.
 • Ziet erop toe dat de concessiehouders de nodige ondersteuning en middelen krijgen voor hun goede werking, rendabiliteit enz.
 • Gaat op zoek naar de zwakke punten van het netwerk, analyseert ze en stelt verbeteringsmogelijkheden voor met de hulp van de District Manager.
 • Beheert de operationele organisatie van het team op jaarlijkse salons.
 • Bereidt wekelijkse vergaderingen voor met de DM's en de teamverantwoordelijken om informatie uit te wisselen en akkoorden te sluiten voor samenwerkingen en om nieuwe projecten op te zetten.
 • Analyseert het werk van interne teams (techniek, na-verkoop, financiën enz.) en hun invloed op de uit te voeren taken voor de eigen afdeling.
 • Stelt de dossiers er juridische profielen op over de concessiehouders in samenwerking met het Development Network.
 • Onderhoudt directe contacten met de Directie om verslag uit te brengen over de evolutie van verkoopcijfers en de samenwerking tussen verschillende afdelingen.
 • Neemt deel aan vergaderingen van het Network Development Comité om de beslissingen mee te delen en de behoeften van VW voor het beheer van het netwerk.
 • Bespreekt en regelt de problemen met andere afdelingen (na-verkoop, compatibiliteit, levering enz.).

Bijzondere opdrachten

De Field Operations Manager verzekert binnen zijn bevoegdheidsdomeinen de motivatie, de kwaliteit en de coördinatie van het werk van de medewerkers.

Hiërarchie

Rapporteert aan de VW Brand Director

Profiel

Drietalig NL/FR/EN, Duits is een pluspunt

- Nauwgezet,
- Goede onderhandelaar
- Strategische en operationele instelling en visie
- Vermogen om een idee snel tot uitvoering te brengen en om na te denken over handelingen
- Kameleon
- Flexibel
- Vastberaden
- Resultaat- en klantgericht
- Gemotiveerd en proactief
- Teamplayer
- Door en door commercieel
- Analytische geest en vertrouwd met cijfers
- Kennis of interesse van de automobielsector
- Beheerst de courante Windows-programma's (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
- Dynamisch, creatief en plichtbewust
- Assertief
- Goede coach
- Georganiseerd
- Communiceert vlot en duidelijk, zowel geschreven als gesproken.