Commercial Relations
Field Operations Manager CVI | D'Ieteren Auto | Kortenberg

Field Operations Manager CVI | D'Ieteren Auto | Kortenberg

Hoofdopdracht

 • Een VW Commercial Vehicles-verdelersnetwerk opstellen en beheren om de verkoop te maximaliseren.
 • Een LCV specialisatiestrategie verder uitbouwen in het VW CVI verdelersnetwerk
 • Commerciële doelstellingen opstellen en een strategie bepalen om deze te bereiken.

Verantwoordelijkheden

 • Definieert de marktaanpak van het team in functie van het beleid en de strategie van VW Commercial Vehicles en communiceert die aanpak aan de District Managers en aan de buitenteams van de importeur via hun tussenpersonen.
 • Definieert de commerciële doelstellingen voor de District Managers en volgt hun realisatie op.
 • Kiest de kandidaat-concessiehouders en stelt ze voor, op advies van de District Managers, en laat de dossiers voorbereiden voor goedkeuring door het Merkencomité.
 • Beheert, motiveert en controleert het bestaande netwerk.
 • Organiseert meetings en evenementen met verkopers en brand managers uit het netwerk.
 • Waakt over de verwezenlijking van de doelstellingen door het netwerk om het verkoopcijfer en de klantentrouw van het merk te verhogen.
 • Ziet erop toe dat de concessiehouders de nodige ondersteuning en middelen krijgen voor hun goede werking, rentabiliteit enz.
 • Gaat op zoek naar de zwakke punten van het netwerk, analyseert ze en stelt verbeteringsmogelijkheden voor met de hulp van de District Manager.
 • Beheert de operationele organisatie van het team op jaarlijkse salons zoals de Brussels Motor Show, Matexpo, Mobicar etc.
 • Bereidt wekelijkse vergaderingen voor met de DM's en de teamverantwoordelijken om informatie uit te wisselen en akkoorden te sluiten voor samenwerkingen en om nieuwe projecten op te zetten.
 • Analyseert het werk van interne teams (techniek, na-verkoop, financiën enz.) en hun invloed op de uit te voeren taken voor de eigen afdeling.
 • Onderhoudt directe contacten met de Directie om verslag uit te brengen over de evolutie van verkoopcijfers en de samenwerking tussen verschillende afdelingen.
 • Neemt deel aan vergaderingen van het Network Development Comité & Comité FOM om de beslissingen mee te delen en de behoeften van VW Commercial Vehicles voor het beheer van het netwerk.
 • Bespreekt en regelt de problemen met andere afdelingen

Bijzondere opdrachten
De Field Operations Manager verzekert binnen zijn bevoegdheidsdomeinen de motivatie, de kwaliteit en de coördinatie van het werk van de medewerkers.


Hiërarchie
Rapporteert aan de VW CVI Brand Director


Profiel

 • Drietalig NL/FR/EN
 • Nauwgezet
 • Goede onderhandelaar
 • Strategische visie
 • Vermogen om een idee snel tot uitvoering te brengen en om na te denken over handelingen
 • Flexibel
 • Vastberaden
 • Resultaat- en klantgericht
 • Gemotiveerd en proactief
 • Teamplayer
 • Commerciële duizendpoot
 • Analytische geest en vertrouwd met cijfers
 • Kennis of interesse in de wereld van de bedrijfsvoertuigen
 • Beheerst de courante Windows-programma's (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Dynamisch, creatief en plichtsbewust
 • Assertief
 • Goede coach
 • Georganiseerd
 • Communiceert vlot en duidelijk, zowel geschreven als gesproken

Aanbod

Als Field Operations Manager speel je dagelijks een cruciale rol binnen D'Ieteren met tal van verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheden worden vergoed met een competitief salarispakket en tal van extralegale voordelen waaronden een bedrijfswagen en tankkaart.