Administration
Boekhouder | D'Ieteren Auto | Brussels

Boekhouder | D'Ieteren Auto | Brussels

Missie

U rapporteert rechtstreeks aan de Accounting Manager. Uw voornaamste doelstellingen zijn:

 • Vastleggen van financiële-boekhoudverrichtingen op de verschillende vennootschappen van het gebied;
 • Vastleggen van de verrichtingen voor de maandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse afsluiting, en voor de rechtvaardiging van de rekeningen;
 • Zorgen voor de interne en externe reportingverrichtingen; Afstemmingen Interco.
 • Opmaken van de officiële documenten (jaarrekeningen, beheersrapporten, economische en financiële informatie…);
 • Bijhouden van een dossier van het fiduciaire type (boeking van inkoop/verkoopfacturen, financieel, diverse transacties), waarbij u een analytische structuur respecteert.
 • Analyse van de balans.
 • Leveren van een actieve bijdrage aan de continue optimalisering en verbetering van de organisatie en de door de afdeling verleende diensten.

Profiel

 • Bachelordiploma in boekhouding of equivalent.
 • Ervaring van 3 tot 5 jaar op het vlak van boekhouding in een omgeving van het « fiduciaire » type
 • Goede beheersing van de elementaire informaticatools (Office Suite,…)
 • Kan de taken zelfstandig organiseren en neemt zelfstandig initiatieven.
 • Is strikt, goed georganiseerd en geeft blijk van een goede « klantaanpak »
 • Is vertrouwd met de tools voor financiële en analytische boekhouding en voor reporting (type SAP-modules…), maar ook met software van het type Venice/Winbooks/Bob…
 • Actieve kennis van het Frans, het Nederlands en het Engels
 • Analytisch inzicht in de informaticaprocessen
 • Knoopt gemakkelijk interpersoonlijke relaties aan

Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met : jerome.smeets@external.dieteren.be

#LI-HCM1