HR
Business and Functional Analyst HR | D'Ieteren | Brussels

Business and Functional Analyst HR | D'Ieteren | Brussels

Bij D’Ieteren brengen we vloeiende mobiliteit al 215 jaar naar onze klant. Een pure beleving, met multimodale innovatie op volle snelheid. Daarbij rekenen we op de beste skills van de knapste koppen. Vol motivatie en ambitie, die de leiding nemen en blijven vernieuwen.

De uitdagingen rond mobiliteit pakken we aan met tonnen ervaring en knowhow. Met de passie voor techniek die ons als Belgisch bedrijf altijd heeft gekenmerkt. Zet samen met ons het hele land in beweging. Make your move. Moving people forward. Op naar de toekomst van gezonde, innovatieve mobiliteit.

Brandmovie : D'Ieteren - Moving People Forward (brandmovie) - YouTube

D'Ieteren is momenteel op zoek naar een :

Business and Functional Analyst HR

Eigenbrakel

DOEL

Coördineren, met het oog op de business, van de follow-up van het onderhoud van de applicaties m.b.t. de HR-highway (naast de projecten) rekening houdend met de beperkingen (KPI, budget, middelen enz.). Deze HR-highway omvat alle applicaties m.b.t. human resources, met name SAP SuccessFactors en Cornerstone On Demand, alsook integraties met andere systemen of platforms.

Zorgen voor coherentie tussen de lopende projecten voor deze applicaties en voor een optimale communicatie tussen de verschillende betrokkenen.

Beheren van en bijdragen aan projecten van verschillende complexiteitsniveaus: zorgen voor een vlot verloop van de projecten met het respecteren van deadlines, budget en scope; en zorgen voor een permanente communicatie en doeltreffende coördinatie tussen de spelers om een kwaliteitsvolle oplevering en aanvaarding van de deliverables door de klanten en eindgebruikers te garanderen.

DIVERSE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Analyse en expertise:

 • Adviseert de business bij het bepalen van zijn behoeften en helpt deze bij het formuleren van zijn aanvragen in verband met de bestaande applicaties die hij/zij door en door kent.
 • Waakt erover dat alle verzoeken vanuit de business worden vastgelegd, geprioriteerd en gecentraliseerd via de bestaande beroepencomités.
 • Zorgt ervoor dat de aanvragen en behoeften van de klant goed worden begrepen en uitgedaagd (wie, waarom, bestaande oplossing, planning), controleert of ze gerechtvaardigd zijn en in overeenstemming met de strategie en doelstellingen van de organisatie en dat ze een positieve ROI hebben - en is hierbij kritisch, analytisch en creatief.
 • Stelt, samen met de business, de KPI's vast voor elke aanvraag en becijfert de verwachte resultaten (ROI).
 • Zorgt voor de vereenvoudiging en verbetering van complexe processen in zijn/haar domein en documenteert deze.
 • Definieert de datasets die nodig zijn om de aanvragen te verwezenlijken en ook hun bronnen met behulp van de architectuur en andere BDS.
 • Ziet samen met de DPO en CISO toe op de wettelijkheid van deze gegevensuitwisselingen.
 • Bepaalt de ramingen/noden in termen van team (mandagen of capaciteit en budget) om de aanvragen/voorgestelde projecten goed uit te voeren.
 • Zorgt voor een optimale communicatie naar zijn/haar hiërarchie en naar de betrokken partijen (intern of extern) en naar de betrokken instanties bij de verschillende projecten/aanvragen.
 • Ondersteunt de helpdesk bij het analyseren van functionele problemen, de uitvoering van duurzame oplossingen en eventueel verzamelen van change requests via dit kanaal.
 • Werkt documentatie bij (bv. gebruikershandleidingen).

Projectbeheer in de domeinen onder zijn/haar verantwoordelijkheid:

 • Valideert, prioriteert en verdedigt elk projectdossier (samenhang/relevantie, financieel belang, toegevoegde waarde) in zijn/haar domein.
 • Coördineert de projecten in hun opeenvolgende fasen (opstart, design, testing, implementatie, evaluatie, overdracht van het project ...).
 • Houdt toezicht op het opstellen en valideren van de lastenboeken waarbij hij/zij zijn/haar ondersteuning biedt of, indien nodig, door ze zelf op te stellen en te analyseren.
 • Waarborgt de kwaliteit (inhoud en vorm) van de ‘projectdocumenten’ (lastenboek, technische analyse, functionele analyse enz.) gedurende het hele project.
 • Neemt deel aan het identificeren van optimale oplossingen die voldoen aan de behoeften van de business en de beperkingen ervan (timing, budget enz.) in het bijzonder door het activeren van het netwerk van externe partners (request for proposals).
 • Zorgt ervoor, gedurende de hele duur van het project, dat de scope (vereisten van de business, lastenboek), kosten en timing voldoen aan de gevalideerde instructies.
 • Rapporteert de ondervonden moeilijkheden (gebrek aan middelen, blokkades, overlappingen, samenwerkingsproblemen, technische/IT-problemen ...) en afwijkingen in scope, kosten en timing aan zijn/haar management en stelt oplossingen voor.
 • Zorgt voor de transitie na uitrol/implementatie (HAND OVER).
 • Zorgt er, in samenwerking met de verantwoordelijke personen, voor dat nieuwe instrumenten, procedures, software ... door de gebruikers worden aanvaard.

Ondersteuning in de domeinen onder zijn/haar verantwoordelijkheid

 • Biedt gebruikersondersteuning voor de applicaties die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen.
 • Documenteert de problemen en de aanvragen tot wijziging en ziet toe op de verwezenlijking en uitvoering ervan.

Reporting/communicatie:

Brengt regelmatig verslag uit over de voortgang van projecten aan zijn/haar hiërarchie, de diverse boards en de eindgebruikers/-klanten.

PROFIEL

 • Kennisniveau Master of gelijkwaardig door ervaring
 • Uitgebreide professionele ervaring (minimum 3 jaar)
 • Ervaring in projectbeheer
 • Ervaring binnen human resources
 • Kennis van SuccessFactors en CSOD is een pluspunt
 • Kennis van beheersystemen voor sociaal secretariaat (idealiter Attentia) is een pluspunt
 • In staat om nieuwe applicaties/technologieën snel te leren en zich eigen te maken
 • Oplossingsgericht, goede analytische capaciteiten, kritische en logische geest
 • Kennis van peoplemanagement - goede teamspeler
 • Communicatief, assertief, eigen standpunt
 • Goede kennis van het Frans/Engels/Nederlands (mondeling/schriftelijk)

ONZE WAARDEN

 • PERSEVERANCE : We value showing grit in the face of obstacles
 • HONOURABLE : We value being true to our word
 • CURIOUS BOLDNESS : We value continuously learning and acting with daring intent
 • SUPPORTIVE : We really care about each other’s success
 • ENTHUSIASM : We value expressing emotions as part of our true selves

#LI-KL1