Finance
Business and Functional Analyst Accounting | D'Ieteren | Brussels

Business and Functional Analyst Accounting | D'Ieteren | Brussels

Bij D’Ieteren brengen we vloeiende mobiliteit al 215 jaar naar onze klant. Een pure beleving, met multimodale innovatie op volle snelheid. Daarbij rekenen we op de beste skills van de knapste koppen. Vol motivatie en ambitie, die de leiding nemen en blijven vernieuwen.

De uitdagingen rond mobiliteit pakken we aan met tonnen ervaring en knowhow. Met de passie voor techniek die ons als Belgisch bedrijf altijd heeft gekenmerkt. Zet samen met ons het hele land in beweging. Make your move. Moving people forward. Op naar de toekomst van gezonde, innovatieve mobiliteit.

Brandmovie : D'Ieteren - Moving People Forward (brandmovie) - YouTube

D'Ieteren is momenteel op zoek naar een :

Business & Functional Analyst Accounting

Finance & Administration

Eigenbrakel

Belangrijkste taken

De Business & Functional Analyst, in het jargon van D’Ieteren ook Highway Manager genoemd, is de IT-vertegenwoordiger voor de correspondenten van de financiële en administratieve afdeling en zorgt voor een efficiënte communicatie tussen de verschillende partijen en afdelingen. Hij/zij is daarnaast belast met:

 • de coördinatie van het onderhoud van de apps en hun evoluties (Business Capabilities) en van de projecten met betrekking tot de financiële en administratieve afdeling (de apps Venice, Onea, ShopPlus en DRIVER 2/CROSS 3);
 • de oplevering van gevraagde realisaties, de validatie van hun kwaliteit en de naleving van de budgetten en planningen;
 • de coördinatie, opvolging en coaching van het team dat hem/haar begeleidt bij de projecten.

Inhoud van de functie

 • De aanvragen van de klanten centraliseren en analyseren om ervoor te zorgen dat ze overeenstemmen met de doelstellingen en de strategie van D'Ieteren. De business sturen in het beheer om de verschillende belanghebbenden te respecteren en te coördineren;
 • de business adviseren voor de definitie van de behoeften, en de aanvragen voor de apps helpen formuleren dankzij zijn/haar expertise en ervaring in het domein;
 • de beste IT-technologieën/-tendensen analyseren, evalueren en selecteren om de juiste oplossingen voor de verschillende projecten en toepassingen voor te stellen;
 • de processen (business & IT) die verband houden met zijn/haar werkdomein ontwikkelen en uitdagen, en zorgen voor de vereenvoudiging en verbetering;
 • een centraal zicht bewaren over de businessscope en samenwerken met de transversale teams (architectuur, integratie, infrastructuur ...) en IT Demand & Governance;
 • zorgen voor een optimale communicatie met de hiërarchie en de betrokken partijen;
 • actief deelnemen aan transversale projecten en strategisch denken;
 • projecten en onderhoud binnen zijn/haar verantwoordelijkheidsgebied plannen en de voortgang opvolgen;
 • de projecten die hem/haar (via zijn/haar team) zijn toevertrouwd coördineren in de verschillende fases (opstart, ontwerp, testing, uitvoering, evaluatie, projectoverdracht ...) en een planning opstellen met zijn/haar medewerkers die rekening houdt met de verschillende projectbeperkingen (timing, resources, budget ...);
 • de ondervonden moeilijkheden (gebrek aan resources, obstakels, overlap, samenwerkingsproblemen, technische/IT-problemen …) en de afwijkingen inzake scope, kosten en timing rapporteren aan het management en oplossingen voorstellen;
 • toezicht houden op en rapporteren over alle aspecten van de projecten / het onderhoud om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de organisatorische vereisten, de methodologie en de kwaliteitsnormen;
 • zorgen voor de prioritering van de scope en voor de verduidelijking van de aanvragen bij de Product Owner of de contactpersoon van de business;
 • het werk van de leden van het team coördineren en opvolgen, zowel op het vlak van projecten als van onderhoud, om de aanvragen af te sluiten volgens de vooraf bepaalde criteria (deadline, budget, kwaliteit enz.);
 • administratieve opvolging van het team (goedkeuring van de facturen, controle van de timesheets ...);
 • contacten onderhouden met de dienstverleners om de geleverde prestaties te evalueren en nieuwe leveranciers te helpen selecteren met Procurement om de kwaliteit en de continuïteit van de service te verzekeren;
 • offertes/schattingen van onze externe dienstverleners analyseren en toetsen.

Profiel

 • Hoger onderwijs in financiën of boekhouding;
 • ruime beroepservaring (min. 5 jaar) in een financiële en/of boekhoudkundige afdeling;
 • ervaring in stakeholdermanagement, peoplemanagement;
 • kennis van projectbeheer is een pluspunt;
 • kennis van de autosector is een pluspunt;
 • vermogen om snel nieuwe software en/of technologieën voor boekhouding en administratieve processen aan te leren en te beheersen;
 • oplossings- en klantgericht, goede analytische vaardigheden, kritische en logische geest;
 • een echte teamleider die zijn/haar medewerkers kan motiveren en stimuleren;
 • nieuwsgierig, assertief, collaboratief, creatief en georganiseerd;
 • diplomatisch en met het vermogen om zich aan te passen aan de stakeholders;
 • heel goede kennis van het Frans en goede kennis van het Nederlands (mondeling/schriftelijk) en kennis van het Engels (mondeling/schriftelijk).

Onze waarden

 • PERSEVERANCE : We value showing grit in the face of obstacles
 • HONOURABLE : We value being true to our word
 • CURIOUS BOLDNESS : We value continuously learning and acting with daring intent
 • SUPPORTIVE : We really care about each other’s success
 • ENTHUSIASM : We value expressing emotions as part of our true selves

#LI-KL1