Project & Process
Business Analyst | D'Ieteren | Brussels

Business Analyst | D'Ieteren | Brussels

Bij D’Ieteren brengen we vloeiende mobiliteit al 215 jaar naar onze klant. Een pure beleving, met multimodale innovatie op volle snelheid. Daarbij rekenen we op de beste skills van de knapste koppen. Vol motivatie en ambitie, die de leiding nemen en blijven vernieuwen.

De uitdagingen rond mobiliteit pakken we aan met tonnen ervaring en knowhow. Met de passie voor techniek die ons als Belgisch bedrijf altijd heeft gekenmerkt. Zet samen met ons het hele land in beweging. Make your move. Moving people forward. Op naar de toekomst van gezonde, innovatieve mobiliteit.

Brandmovie : D'Ieteren - Moving People Forward (brandmovie) - YouTube

D'Ieteren is momenteel op zoek naar één :

Business Analyst

(Kortenberg)

DOEL VAN DE FUNCTIE

  • Functionele analyses binnen de business definiëren, rekening houdend met van beperkingen (zoals KPI, budget, middelen, ...).
  • Proactief oplossingen voorstellen en risico's identificeren.
  • Managen van en bijdragen tot analyses/projecten - rekening houdend met deadlines, budget en reikwijdte - en zorgen voor permanente communicatie en efficiënte coördinatie van de actoren om een kwalitatieve levering en aanvaarding van de deliverables door de klanten en eindgebruikers te verzekeren.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Analyse en expertise :

• Is verantwoordelijk voor het definiëren van functionele analyses opdat een verzoek kan vertaald worden naar de ontwikkelingsteams.
• Zorgt voor een optimale communicatie tussen de verschillende betrokken partijen.
• Ziet erop toe dat alle analyse-verzoeken van de business worden gecapteerd, geprioriteerd en gecentraliseerd binnen Business Support.
• Vergewist zich ervan dat de vraag en de noden van de klant goed worden begrepen en uitgedaagd (wie, waarom, bestaande oplossing, planning), gaat na of de vraag gerechtvaardigd is en in overeenstemming met de strategie en doelstellingen van de organisatie alsook dat een positieve ROI kan vooropgesteld worden – is derhalve kritisch, analytisch en creatief.
• Identificeert proactief mogelijke oplossingen om problemen/risico’s te verhelpen.
• Bepaalt, samen met de aanvrager, KPI's voor elk verzoek en becijfert de verwachte resultaten (ROI).
• Zorgt voor de vereenvoudiging en verbetering van complexe processen die verband houden met Brands & Network en documenteert deze.
• Draagt bij tot de ramingen/noden voor wat betreft teamondersteuning (FTE of capaciteit en budget) om de voorgestelde verzoeken/projecten te voltooien.
• Zorgt voor een optimale communicatie naar zijn/haar hiërarchie alsook naar de betrokken partijen (intern of extern) en de betrokken organen (bv. directiecomité) in verband met de verschillende projecten/verzoeken.
• Werkt documentatie bij (b.v. gebruikershandleidingen).

Projectcoördinatie binnen de scope van de verantwoordelijkheden :

• Coördineert een ‘steam’/project in zijn verschillende fasen (opstart, ontwerp, testen, uitvoering, evaluatie, overdracht van het project, ...).
• Beschrijft en documenteert de bedrijfsprocessen die tijdens het project zijn ontwikkeld (‘as is’ en ‘to be’).
• Is verantwoordelijk voor het opstellen van een lastenboek, hetzij onder vorm van ondersteuning, hetzij door het zelf uitschrijven van analyse.
• Waakt over de kwaliteit (inhoud en vorm) van de ‘projectdocumenten’ (bestek, functionele analyse, enz.) gedurende het gehele project.
• Identificeert optimale oplossingen die voldoen aan de behoeften van de onderneming en beperkingen (timing, budget, enz.) door het netwerk van externe partners te activeren (verzoek om voorstellen), indien nodig met de steun van zijn/haar management.
• Rapporteert aangaande problemen die zich gesteld hebben (gebrek aan middelen, hindernissen, overlappingen, samenwerkingsproblemen, technische/IT-problemen, enz.) en afwijkingen in reikwijdte, kosten en timing aan zijn/haar management en stelt proactief oplossingen voor.
• Zorgt voor een vlotte overdracht overgang na uitrol /implementatie.

Reporting/communicatie :

• Rapporteert op regelmatige basis aangaande de vooruitgang van zijn/haar analyses en/of projecten naar zijn/haar manager toe of naar betrokken comités, of naar eindgebruikers of -klanten.

Autonomie :

• Is autonoom voor wat betreft de analyse van de noden van de business, de redactie van ad hoc documenten, het realiseren van ramingen en de opvolging van het budget en de deadlines gedurende de looptijd van projecten.
• Is gehouden door vastgestelde budgetten, doelstellingen van de Groep, van de Merken en de Fabriek, normen en ‘best practices’ voor projectbeheer (Transformation Office).
• Doet beroep op zijn/haar manager in geval van budgetoverschrijding of aanzienlijke financiële gevolgen, vertragingen, of in geval van hindernissen m.b.t. analyses/projecten (budgetten, planning, middelen).

PROFIEL
• Master of gelijkwaardig door ervaring
• Een uitgebreide professionele ervaring (min. 5 jaar) als ‘Business Analyst’
• Leert en beheerst snel nieuwe toepassingen/technologieën alsook processen
• Goede kennis van project management
• Kennis van de structuur en werkprocedures, alsook van interne werkstromen
• Pragmatisch en restulaat georiëntieerd (problem solving)
• Uitstekende analytische vaardigheden, kritisch/logisch denkend
• Teamspeler, teamgeest
• Communicatievaardig, assertief, standpunt innemend
• Frans/Nederlands en Engels (gesproken/geschreven)

ONZE WAARDEN

  • PERSEVERANCE : We value showing grit in the face of obstacles
  • HONOURABLE : We value being true to our word
  • CURIOUS BOLDNESS : We value continuously learning and acting with daring intent
  • SUPPORTIVE : We really care about each other’s success
  • ENTHUSIASM : We value expressing emotions as part of our true selves