IT
BDS Bodyshop, ProPlanner & SBO

BDS Bodyshop, ProPlanner & SBO

Business Domain Specialist Carrosserie, ProPlanner & SBO

Organisatie :

Afhankelijk van de Highway Manager Retail Repair & Bodyshop die rapporteert aan de Service Delivery Retail Manager.

Kan operationele richtlijnen geven aan een team van 1 tot 10 personen (intern en extern), zonder een hiërarchische link te hebben.

Doel :

Coördineer, vanuit een zakelijk oogpunt, de monitoring van het onderhoud van autoschadeherstelapplicaties maar ook van ProPlanner en SBO (IT Plan, IT Online Plan & D2.2) rekening houdend met de beperkingen (KPI, budget, middelen, … ).

Zorg voor consistentie tussen lopende projecten voor deze toepassingen en zorg voor een optimale communicatie tussen de verschillende stakeholders.

Beheer en draag bij aan projecten van verschillende complexiteitsniveaus: garandeer het vlotte verloop van projecten rekening houdend met deadlines, budget en reikwijdte en zorg voor continue communicatie en effectieve coördinatie van de actoren om kwalitatieve levering en acceptatie door klanten en eindgebruikers te garanderen.

DIVERSE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Analyse en expertise:

• adviseert het bedrijf over de bepaling van zijn behoeften en helpt het bij het formuleren van zijn verzoek met betrekking tot de verantwoordelijke applicaties, met expertise voor elk van deze

• zorgt ervoor dat alle zakelijke verzoeken worden vastgelegd, geprioriteerd en gecentraliseerd via bestaande zakelijke commissies

• zorgt ervoor dat de vraag en behoeften van de klant volledig worden begrepen en daagt hen uit (wie, waarom, bestaande oplossing, planning), controleert of het gerechtvaardigd is en in overeenstemming is met de strategie en doelstellingen van de organisatie en of ze een positieve ROI hebben - maak zeker kritisch, analytisch en creatief zijn

• stelt samen met de business de KPI's voor elke aanvraag vast en kwantificeert de verwachte resultaten (ROI)

• zorgt voor vereenvoudiging en verbetering van complexe processen gerelateerd aan zijn vakgebied en documenteert deze

• definieert de teamramingen/behoeften (man/dagen of capaciteit en budget) om de voorgestelde verzoeken/projecten uit te voeren

• zorgt voor een optimale communicatie met zijn hiërarchie alsook met de betrokken partijen (intern of extern) en met de betrokken overheden bij de verschillende projecten/aanvragen

• biedt de laatste niveau helpdesk (analyse van functionele problemen, implementatie van duurzame oplossingen en mogelijke verzameling van wijzigingsverzoeken via dit kanaal)

• updates documentatie (bijv. gebruikershandleidingen)

Projectmanagement op de gebieden die onder zijn verantwoordelijkheid vallen:

• valideert, prioriteert en verdedigt elk projectdossier (samenhang/relevantie, financieel belang, toegevoegde waarde) in zijn domein

• houdt toezicht op het project in zijn verschillende fasen (opstart, ontwerp, testen, implementatie, evaluatie, overdracht van het project, enz.)

• begeleidt het opstellen en valideren van het bestek door ondersteuning te bieden of indien nodig zelf op te stellen en te analyseren

• zorgt voor de kwaliteit (inhoud en vorm) van de "projectdocumenten" (specificaties, technische analyse, functionele analyse, enz.) gedurende het hele proces

• neemt deel aan de identificatie van optimale oplossingen die beantwoorden aan de behoeften van het bedrijf en zijn beperkingen (timing, budget, enz.), in het bijzonder door het activeren van het netwerk van externe partners (aanvraag van voorstellen)

• zorgt er gedurende het hele project voor dat de scope (business requirements, specificaties), kosten, timing de gevalideerde instructies respecteren

• rapporteert de ondervonden moeilijkheden (gebrek aan middelen, blokkades, overlap, samenwerkingsproblemen, technische/IT-problemen, enz.) en de omvang, kosten, timingverschillen aan zijn management en stelt oplossingen voor

• beschrijft en documenteert de bedrijfsprocessen die tijdens het project zijn ontwikkeld (zoals het is en zal zijn)

• zorgt voor de transitie na inzet/implementatie (HAND OVER)

• zorgt, in samenwerking met de verantwoordelijken, voor de acceptatie van nieuwe tools, procedures, software, etc. geïmplementeerd door gebruikers

Rapportage/communicatie:

• rapporteert regelmatig over de voortgang van projecten aan haar directie, de verschillende besturen en eindgebruikers/klanten.

Autonomie:

• Is autonoom in de analyse van bedrijfsbehoeften, in het opstellen van ad hoc documenten, in de realisatie van haar schattingen en in de bewaking van het budget en de timing tijdens projecten en onderhoud

• Is onderhevig aan vastgestelde budgetten, groeps-, merk- en fabrieksdoelstellingen, normen en best practices in projectmanagement (PMO)

• Doet beroep op de beheerder bij budgetoverschrijding of significante financiële gevolgen, vertragingen of bij blokkering van projecten (budgetten, planning, middelen)

Kennis/ervaring:

• Master kennisniveau of gelijkwaardig door ervaring

• Ruime professionele ervaring (min 3 jaar)

• Diepgaande kennis van specifieke toepassingen - in staat om nieuwe toepassingen/technologieën snel te leren en onder de knie te krijgen

• Kennis van projectmanagement

• Kennis van de interne (werk)structuur en procedures en operationele stromen van de organisatie

• Oplossingsgericht, goed analytisch vermogen, kritisch/logisch denken

• Kennis van people management - met een goede teamgeest

• Communicatie, assertiviteit, positionering

• Goede kennis van het Frans/Nederlands (mondeling/schriftelijk) en kennis van het Engels (mondeling/schriftelijk)